کتابها و مقالات مرتبط با دفع پسماند

راهکار های تامین مالی جهت بهبود وضعیت مدیریت پسماند


توضیحات

5/5 - (1 امتیاز)
راهکار تامین مالی مبتنی بر نتایججهت بهبود وضعیت مدیریت پسماند در کشور در راستای افزایش درآمد و حفظ محیطزیست


در اینگزارشمیخوانید

آشنایی با مفهومتامین مالی مبتنی بر نتایج
(RBF) 1
کمکهای بانک جهانی جهت بهبود نظام مدیریت پسماند
2
ارائه راهکار موثر و کارآمد جهت مدیریت مواد زائد جامد

 

یافتههای کلیدی
مدیریت پسماندهای جامد شهری یک سرویس حیاتی است که توسط شهرهای سراسر جهان ارائه میشود، اما اغلب در کشورهای در حال توسعه،ناکارآمد بوده و  کارایی ضعیفی دارد.
چالشهایی که شهرها در مورد سیستمهای مدیریت پسماند جامد خود با آن مواجه هستند، متفاوت است، اما به طور کلی این چالشها به ظرفیتهای مالی آنها بستگی دارد.
بانک جهانی پروژههای مدیریت پسماند جامد را با استفاده از مجموعه متنوعی از محصولات و خدمات، از جمله وامهای سنتی، تامین مالی مبتنی بر نتایج،خدماتمشاورهای وفنی و غیره ارائه مینماید.
پروژههای مدیریت پسماند که توسط بانک جهانی پشتیبانی میشود، کل چرخه حیات زبالهها از تولید تا جمعآوری و حمل و نقل و در نهایت تصفیه و دفع را بررسی میکنند.
اهدافی که پروژهها و سرمایهگذاریهایمدیریت پسماند بانک جهانی را هدایت میکند عبارتند از زیرساختها، ساختارها و مؤسسات قانونی، پایداری مالی، مشارکت شهروندان، مشارکت اجتماعی، تغییر اقلیم و محیطزیست، سلامت و ایمنی و ایجاد دانش.
تأمین مالی مبتنی بر نتایج برای مدیریت پسماندهای جامد یک مکانیسم مالی است که از طریق آن پرداخت خدمات پسماند جامد مشروط به دستیابی و تأیید اهداف از پیش توافق شده است.
یکی از ویژگیهای اصلیتامینمالی مبتنیبرنتایج   Results Based Financing (RBF)   این است که پرداختهای مالی یا پاداشهای غیرمجاز به یکارائهدهنده خدمات، مشروط به انجام مجموعهای از اقدامات از پیشتعیین شده یا دستیابی به یک هدف عملکردی از پیش تعیین شده توسط گیرنده ارائه میشود.
تأمین مالی مبتنی بر نتایج از طریق مکانیسم وامهای بانک جهانی در کشورهای مختلفی از جمله چین، اندونزی و مالزی، مالی و تانزانیا، جامائیکا، نپال و فلسطیناشغالیاجرا و پیادهسازی شده است

 

Download (PDF, 918KB)

Views: 26

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهکار های تامین مالی جهت بهبود وضعیت مدیریت پسماند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!