کتابها و مقالات مرتبط با دفع پسماند

تمایز بین مفهوم پسماند پزشکی با پسماندهای تولید شده در بیمارستانها


توضیحات

Rate this product
یکی از نکات کلیدی در بحث پسماندهای بيمارستاني، تمایز میان پسماندهای تولیدشده در مراکز بهداشتی/درمانی با مفهوم پسماندهای بیمارستانی است. بر اساس تعریف قانون مدیریت پسماندها ( 1383 )، پسماندهای پزشکی/بیمارستانی یکی از پنج نوع پسماند طبقه بندی شده اند:
«پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) به کلیة پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود .»
همچنين متن قانون در خصوص پسماندهای ویژه اینگونه تصریح کرده است:
«پسماندهای ویژه به کلیة پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیمار یزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت های ویژه نیاز داشته باشند و آن دست از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند .»
به طور کلی پسماندهای مراکز بهداشتی/ درمانی به دو دستة عادی و ویژه تقسیم می شوند. به پسماندهای عادی «شبه خانگی » و به پسماندهای ویژه «خطرناک » گفته می شود 1. حدود 75 تا 90 درصد از پسماندهای تولیدی این مراکز عادی، و حدود 10 تا 25 درصد از آنها را پسماندهای ویژه تشکیل می دهند ) .)World Health Organization, 2012
مدیریت پسماندهای حاصل از خدمات پزشکی هسته ای و پسماندهای پرتوزا بر اساس متن قانون در حوزۀ وظایف سازمان انرژی اتمی قرار می گیرد

1. برای تصریح مفهوم پسماندهای بیمارستانی به تعریف ارائه شده در مصوبة «ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته » اشاره می کنیم. بر اساس این مصوبه پسماندهای پزشکی ویژه عبارتند از:
«کلیة پسماندهای عفونی و زیان آور حاصل از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیمار یزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز دارند » )مصوبة هیئت وزیران، 19 / 12 / 1386 (.
به فرایند تبدیل پسماندهای بیمارستانی/پزشکی ویژه به پسماندهاي عادی، عادی سازی یا بی خطر سازی گفته می شود . منظور از این اصطلاح اِعمال روشها و فرایندهای خاص بر روی این پسماندهاست، به گونه ای که عوامل بیمار یزای احتمالی از درون تودۀ پسماند زدوده یا غیرفعال شوند. بر اساس مادۀ 7 قانون مدیریت پسماندها ) 1383 ( مسئولیت مدیریت اجرایی بی خطرسازی پسماندها برعهدۀ شهرداریهاست.
لازم به ذکر است كه اصطلاح پسماندهای بیمارستانی برای اطلاق به این نوع پسماندها بیشتر در نهادهای جمع آوری و دفع که همان شهرداریها هستند به کار برده می شود ؛ و اصطلاح پسماندهای پزشکی بیشتر در نهادهای مربوط به تولید، آماده سازی، جد اسازی و ذخیره سازی که همان مراکز بهداشتی/ درمانی هستند، به کار می رود.

باید در نظر داشت، بر اساس متن قانون، منظور ازپسماندهای بیمارستانی همان جزء ویژۀ این پسماندهاست، زیرا صراحتا به خصوصیاتی مانند عفونی و زیان آور در تعریف اشاره شده است. در ادبیات مصطلح نیز در بیشتر موارد، منظور
از پسماندهای بیمارستانی، جزء ویژۀ این پسماندهاست، و شامل پسماندهای عادیِ حاصل فعالیت های غير زیان آور نیست.
این پسماندها، با توجه به ماهیتِ خدماتِ درمانی و بهداشتی، عموماً متفاوت از پسماندهای عادی هستند و از همین رو اِعمال راهکارهای ویژه برای مدیریت آنها ضروری است. مدیریت نادرست اینگونه پسماندها کارکنان بخشهای پزشکی، درمانی، بهداشتی، کارکنان بخش جمع آوری پسماند، بیماران و در مقیاس بزر گتر کل اعضای جامعه را در معرض عفونتها، مخاطرات و جراحتهای احتمالی قرار می دهد . یکی از اشتباهات رایج در زمان جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی ، استفاده از خودروهای دارای سیستم فشرده ساز می باشد که با توجه به ریزش شیرابه از اینگونه خودروها خطرات مذکور را چند برابر می نماید.

Views: 177

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تمایز بین مفهوم پسماند پزشکی با پسماندهای تولید شده در بیمارستانها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!