کتابها و مقالات مرتبط با دفع پسماند

آسیب شناسی سیستم مخازن جمع آوری ضایعات جامد منطقه 5


تحقیـق حاضـر دربرگیرنـدۀ شـناخت آسـیب های ناشی از بکارگیری مخازن پلاستیکی 110 لیتری در سیستم جمع آوری ضایعات شهر تهران است . علاوه بـر آسیب های مشهود مانند آلودگیهای دیداری و تاثیرات سوء بر بهداشت جامعه کـه بـا انجـام مشـاهدات بررسـی شـده ند، بخـش مهـم دیگـر به تحلیـل مراجعـات منظم  و سازمان یافته افراد و گروهها جهت برداشت از این مخازن و بروندادهای آن اختصـاص یافتـه اسـت.جربـۀ به کارگیـری اینگونـه مخـازن در کشـورهای دیگر نمایانگر نقاط قوت ایده کلی پیاده سازی سـازی چنیـن سیسـتمی اسـت؛ امـا بدیهـی اسـت کـه نحوه اجرا و فناوریهایی که می تواند در ترکیب با این سیستم به کار گرفته شود ر بازدهی آن و کاهـش آسـیب های مترتب آن بسیار موثر باشد. آسیب شناسی با استفاده ار روش مشاهده مستقیم و ثبـت نتایـج توسـط مشـاهده گر و سپس آنالیز اطلاعات بدست آمده انجام شده است. مطالعـه در سـطح منطقـۀ پنـج شـهرداری تهـران و بـا انتخـاب هشـت ناحیـه بـرای نمونه گیری و مشاهده ، پیاده سازی شده است . بدون شک نتایج این تحقیق در رابطه با مواد زائد خانگی، قابل تعمیم به تمامی سطح شهر تهران است. گسـترش ایدۀ مدیریت ضایعات شـهری به ایدۀ مدیریت منابع شـهری و همچنین بالا بردن سـطح آگاهـی اجتماعـی راه حل هایـی مؤثـر در کاهـش آسـیب های اجتماعی راه حل هایی موثر در کاهش آسیب های سیسـتم تشـخیص داده شـده اسـت

توضیحات

5/5 - (6 امتیاز)

Download (PDF, 1.8MB)

Views: 22

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آسیب شناسی سیستم مخازن جمع آوری ضایعات جامد منطقه 5”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!