نوشته

سرفصل های اقدامات جهت ارتقاء hse در مدیریت پسماند

توسط برنامه ها, مدیریتدر فوریه 6, 2022

ارتقاء فرهنگ HSE در هر سازمان تابع فاکتورهای متعددی است که یکی از مهمترین آنها تعهد مدیریت به اجرای دستورالعملها و هزینه نمودن برای ان است

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از سال 81 استقرار HSE را در دستور کار خود قرار داد و یکی از سازمانهای پیشرو در این زمینه در  کشور و در شهرداری تهران بوده است. تلاشها و کوشش مدیران و مسئولین مربوطه در طول سالهای گذشته تا کنون باعث شده این سازمان در ممیزیهای صورت گرفته از سوی نهادهای داخلی و خارجی جزو برترین ها قرار گیرد .

سمت و سوی تلاش صورت گرفته در طی این سالها، برای ارتقاء فرهنگ HSE و بهبود مستمر آن بوده است. این تلاشها برای آن بوده که سطح فرهنگ بیمارگونه به  واکنشی و از آن به حسابگر، پیشگیرانه و نهایتا به خلاقانه برسد . لیکن با توجه به اینکه ایجاد فرهنگ HSE یک فرآیند زمان بر می باشد علیرغم اقدامات انجام شده سطح فرهنگ در حال حاضر به محدوده پیشگیرانه رسیده است و برای رسیدن به سطح خلاقانه فاصله زیادی مشاهده می شود.

سرفصلهای ذیل بخشی از برنامه های این مجموعه بوده و گزارش ذیل آن نمونه های از اقدامات این سازمان بوده که در زمان مدیریت اینجانب به  عنوان مدیر HSE صورت پذیرفته است

جذب و به کارگیری نیروی انسانی

آموزش ایمنی و ارتقاء نیروی انسانی

حفظ و نگهداری نیروی انسانی

 

ایمنی ماشین آلات و تجهیزات

انواع خطرات ماشین آلات

راهکارهای عمومی حذف یا کاهش خطرات ماشین آلات

حفاظ گذاری ماشین آلات و تجهیزات

ایمنی ابزار

نقش نگهداری و تعمیرات در ایمنی ماشین آلات

 

تعیین نقش عوامل محیطی در ایمنی

کاهش اثرات عوامل محیط خارجی

کاهش اثرات عوامل محیط داخلی

 

انجام مدیریت ایمنی مواد شیمیایی

طبقه بندی مواد خطرناک

شناسایی مواد خطرناک

برگه های اطلاعات ایمنی مواد

نظام نامه reach

 

تجهیزات حفاظت فردی

ویژگیهای عمومی تجهیزات حفاظت فردی

تهیه تجهیزات فردی

ماتریس تجهیزات حفاظت فردی

دوره تحویل تجهیزات حفاظت فردی

آموزش نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

ارزیابی تجهیزات حفاظتی مورد استفاده

 

مدیریت حوادث

نحوه اطلاع و ثبت حوادث و شبه حوادث

تحقیق و بررسی حوادث

ارائه پیشنهادات کنترلی و اقدامات پیشگیرانه

اطلاع رسانی در مورد حوادث

تجزیه و تحلیل دوره ای حوادث

شاخص های حوادث

استراتژی های پیشگیری از حوادث

 

ارزیابی و مدیریت ریسک

مفهوم ریسک

متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک

 

طرح مدیریت اضطراری

وضعیت اضطراری و بحران

طرح مدیریت اضطراری / مدیریت بحران

فعالیتهای اجرایی قبل از وقوع

فعالیتهای اجرایی حین وقوع

عملیات اجرایی پس از وقوع

 

مدیریت HSE پیمانکاران

ملاحظات HSE  در عقد قرار داد پروژه و شروع پیمان

ملاحظات HSE  در حین اجرای پروژه

ملاحظات HSE  در پایان پیمان و خاتمه قرارداد

 

بازرسیهای ایمنی

تعیین اهداف بازرسی ایمنی

بازرسی ایمنی

انواع بازرسیهای ایمنی

رویکرد بازرسی ایمنی

نحوه انجام بازرسی ایمنی

 

مشخص کردن مسائلی که به کمک آموزش حل می شود

تعیین نیازهای آموزشی

تدوین اهداف آموزش ایمنی

طراحی فعالیتهای آموزشی اجرا و راهبری آموزش

ارزیابی اثر بخشی آموزش

بهبود برنامه های آموزشی

 

در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران  این سرفصلها و سایر عناوین مرتبط در قالب برنامه نرم افزاری شناسنامه HSE ثبت و مورد پیگیری قرار دارد

 

نرم افزار شناسنامه hse

بیشتر بدانیم : استفاده از نرم افزار ممیزی و بازرسی ( شناسنامه ) HSE به عنوان یک بانک اطلاعاتی مناسب برای ثبت اطلاعات الکترونیکی فرمها و چک لیستها

Views: 18

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!