نوشته

خانه

توسط شهر بازیافتدر فوریه 14, 2021
Rate this post

خانه:

افراد مقيم شهر بازيافت دريافته اند كه براي كمك به حفظ محيط زيست بايد به پا خيزند . در خانه آقاي لطيفي تمام اعضاي خانواده سعي مي كنند تا حد ممكن  در بازيابي ، استفاده مجدد و كاهش مواد زائد تلاش نمايند . خانم لطيفي ، آقاي لطيفي و فرزندانشان مرجان و مسعود تا حد ممكن مواد خطرناك را به ميزان كمتري خريداري مي نمايند . آنها را ببينيد و عقايد و روشهايي كه شما نيز مي توانيد در خانه خود به كار گيريد را به خاطر بسپاريد .

بازگشت


 

تعليمات :

به منظور كاهش مواد زائد آقاي لطيفي دستورات و تعليمات ساده اي را به كار مي گيرد از جمله :

-توليد كمتر زباله

ـخريدن به اندازه موادي كه مورد نياز هستند و اجاره و كرايه و تقسيم موادي كه زياد مورد استفاده قرار نمي گيرند .

ـفروختن يا بخشيدن كالاهاي بي مصرف در خانه بجاي دور انداختن آنها .

-خريدن مواد غير سمي يا محصولاتي كه كمتر سمي و خطرناك هستند .

ـخريدن محصولات با داراي كمترين ميزان بسته بندي يا بدون بسته بندي و نهايتا هنگامي كه ديگر چاره اي نيست خريدن بسته هايي كه تنها در يك لايه پيچيده شده اند .

ـخريدن محصولاتي كه قابل استفاده مجدد مي باشند نه محصولاتي كه يكبار مصرف هستند از قبيل باتري هايي كه پس از مصرف قابل شارژ مجدد باشند بجاي باتري هاي يك بار مصرف .

ـخريدن محصولاتي كه از مواد قابل بازيابي درست شده باشند .

ـخريدن يك تميز كننده وشستشو دهنده خانگي متداول بجاي استفاده از انواع محصولات متفرقه .

ـاستفاده از محصولاتي كه داراي عناصر و تركيبات سمي نيستند و بنابراين از خود مواد زائد خطرناك بر جاي نمي گذارند.

ـدادن چيز هايي كه از آنها استفاده نمي كنيم به كسي كه مي تواند از آنها استفاده نمايد .

ـدادن رنگهاي اضافي به گروه تاتر يا يك گروه اجتماعي وهمچنين دادن مازاد شستشو دهنده هاي خانگي يا لوازم باغباني و درختكاري به همسايه ها .

ـبرداشتن سوخت موتور ، روغن ترمز و ضد يخ استفاده شده و بردن آن به پمپ بنزين ها براي بازيابي .

ـبرداشتن لاستيكها ي قديمي و بردن آنها به پمپ بنزين محل .

       بازگشت    


 

صفحات نور گير:

منزل آقاي لطيفي به منظور توليد و ايجاد نيروي الكتريكي داراي صفحات نورگير  مي باشد . اين صفحات نورگير به گرم شدن آب كمك ميكنند و باعث استحكام لوازم منزل مي شوند . انرژي خورشيدي يكي از مهمترين منابع تميز و بدون آلودگي مي باشد .

     بازگشت    


    طناب لباسها :

وقتي هوا صاف است خانم لطيفي براي خشك كردن لباسها آنها را روي بند آويزان مي كند . اين كار باعث صرفه جويي در انرژي و ايجاد رايحه خوب و رضايت بخش براي لباسها مي باشد .

        بازگشت    


 

تاب لاستيكي :

خانم وآقاي لطيفي يك تاب با آويزان كردن يك پلاستيك مسعقل از درخت براي بچه ها يشان فراهم كردند . با اين كار از تبديل شدن لاستيك به مواد زائد جلو گيري مي شود و هر شخصي ميتواند يك بار ديگر ازآن استفاده كند .

     بازگشت    


  

سقف عايق :

هر خانه اي در شهر بازيافت به منظور كاهش نياز به مصرف انرژي و محفوظ نگه داشتن گرما در زمستان داراي سقف عايق مي باشد . سازمان نيروي شهر بازيافت به خانه هايي كه داراي سقفهاي عايق باشند تخفيف مي دهد .

     بازگشت    

لوازم منزل :

آقاي لطيفي طرز كار صحيح و مفيد  تمامي لوازم منزل مانند يخچال را مورد توجه و مراقبت قرار ميدهد . وقتي لوازم قديمي نياز به تعويض دارند خانم و آقاي لطيفي هميشه نيروي انرژي لوازم جديد را مورد توجه قرار مي دهند . همچنين آنها كالاهايي را كه داراي عمر طولاني تري باشند و كالاهاي تضميني باشند يا اجناسي كه پس از خراب شدن توسط كارخانه مربوطه مجددا تعمير شوند را خريداري ميكنند . اجناسي كه داراي طول عمر بيشتري هستند در هزينه ها و مخارج آقاي لطيفي به مقدار زيادي صرفه جويي مي كنند . وقتي كه لوازم قديمي منزل از بين مي روند آقاي لطيفي آنها را نزد شخصي كه مواد را بازيابي مي كند مي برد تا آنها را جمع آ وري كرده و براي موارد مختلف مورد استفاده قرار دهد .

     بازگشت    


      

كاهش از مبدا :

خانواده آقاي لطيفي مي دانند كه بهترين راه براي كاهش مواد زائد كاهش منابع آن مي باشد . چنانچه شما چيزي را بيهوده نخريد مسلما چيزي را هم دور نمي اندازيد . در اينجا مواردي كه آقاي لطيفي آنها را براي كاهش دادن مواد زائد انجام ميدهد را ذكر مي كنيم .

آنها باشركت پست تماس برقرار كرده اند و به آنها اطلاع داده اند كه نمي خواهند آگهي هاي پستي غير ضروري را دريافت كنند .آنها همچنين با نوشتن نامه خواستار از حذف اسم ايشان از فهرست دريافت كنندگان مطالب تبليغي شده اند. آنها موادي كه به ندرت استفاده ميكنند ،قرض مي گيرند ، اجاره مي كنند يا شراكتي خريداري مي كنند .مانند : مواد شستشو دهنده ، نردبان ، اره برقي ، محافظ فرشها ، يا ابزار باغباني و…

آنها با كارخانه ها تماس گرفته وآنهارا به كاهش بسته بندي هاي غير لازم تشويق مي كنند. آنها مواد سالم وايمن ديگري بجاي لوازم خانگي خطرناك پيدا مي كنند مانند :شستشو دهنده وتميز كننده هاي اجاق ها . آنها محصولاتي مانند قهوه و چاي را كه در مقادير زياد استفاده مي كنند به جاي خريد در مقادير كم به صورت فله اي تهيه مي كنند .

       بازگشت    


 

  مواد قابل استفاده مجدد :

خانواده آقاي لطيفي دو بار در سال يك بازار حراج و خريد و فروش مواد را بر پا مي كند و در آن موادي كه زياد از آن استفاده نكرده يا استفاده كرده اما هنوز هم مي توان از آن استفاده را در معرض فروش قرار ميدهد . با اين كار آنها نه تنها به محيط زيست كمك ميكنند بلكه پول بيشتري هم بدست مي آورند . در واقع آنها مي دانند كه خيلي از مواد روزانه مانند كيسه ها،ظروف پلاستيكي و قوطي هاي قهوه و چاي مي توانند بيشتر از يكبار مورد استفاده قرار گيرند . قسمت مهم كار را خانم نيك نژاد در مدرسه انجام مي دهد و مرجان و مسعود با طرحها و ايده هايي در مورد اينكه چطور برخي مواد مي توانند در خانه مورد استفاده مجدد قرار گيرند به خانه باز مي گردند :

كيسه هاي كاغذي و پلاستيكي و ريسمانها مي توانند ذخيره و نگهداري شوند . از كيسه ها مي توان براي جمع آوري  زباله ها يا خريد كردن از فروشگاه در مراجعه هاي بعدي استفاده كرد . كيسه هاي كاغذي  براي پيچيدن بسته ها به منظور انتقال آنها بسيار خوب ومناسبند . طنا بها به منظور محكم كردن لوازم منزل مورد استفاده قرار ميگيرند.

پاكتها وكاغذها مي توانند قبل از باز يابي براي نوشتن ياد داشتها يا براي تهيه كردن فهر ستها مورد استفاده مجدد قرار گيرند . جعبه هاي كادو مي توانند دوباره مورد استفاده قرار گيرند واز قسمتهاي مختلف آن از جمله جلد كاغذي و كاغذ زرورق و روبانها ي آن استفاده دوباره كرد . بسته ها و كاغذ هاي رنگي وكارتنهاي تخم مرغ وساير مواد مي توانند براي كارهاي فني و هنري ، پروژه هاي صنعتي در مدارس ، مهد كودكها يا خانه سالمندان مورد استفاده قرار گيرند .

ليوانها و پارچهاي پلاستيكي و ظروف شير ، قوطي هاي چاي و قهوه و ظروف لبنيات و ساير انواع ظروف مي توانند شسته شده و به عنوان جعبه تكمه ها و ميخها يا پونزها مورد مصرف قرار گيرند و يا به گلدان تبديل شوند .چوبهاي استفاده شده مي توانند براي درست كردن لانه پرندگان و صندوقهاي پست و جعبه هاي كمپوست يا قسمتهاي چوبي خانه مورد استفاده مجدد قرار گيرند .

اما قوطي هاي روغن موتور و ظروف مواد ضد آفت نمي توانند دوباره استفاده شوند زيرا آنها شامل رسوبات خطر ناك و مضر هستند . آنها را بايد مطابق دستور العمل و راهنمايي كارخانه توليد كننده مربوطه كه روي بر چسبشان نوشته شده دور انداخت .

     بازگشت    


 

ظروف بازيابي :

آقاي لطيفي ظروف بازيابي را در آشپزخانه نگهداري مي كند و چيزهايي را كه قابل بازيابي هستند داخل آن مي اندازد بنا بر اين هيچ يك از مواد تصادفا فراموش نمي شوند . آنها ليوان ، كاغذ و آلومنيوم و قوطي هاي فلزي ديگر را بازيابي مي كنند .

         بازگشت    

ظروف كمپوست :

مرجان و مسعود بعد از اينكه در مدرسه فهميدند چطور بايد اين كار را انجام دهند يك ظرف كمپوست در داخل حياط ساخته اند . آنها از ظروف كمپوست براي بازيابي علفها و تزئين و آرايش حياط استفاده مي كنند . آنها همچنين تفاله چاي و قهوه ،پوست تخم مرغ و آشغال سبزيجات را از آشپزخانه جمع آوري مي كنند . آنها با كاستن مواد زائد و تبديل آن به كمپوست به رشد گياهان باغچه كمك مي كنند .

     بازگشت    


بازيابي علفها :

وقتي آقاي لطيفي علفها را مي چيند بجاي ريختن آن در داخل كيسه و دور ريختن آنها . آنها را در داخل خاك دفن مي كند . اين عمل بازيابي علفها نام دارد . اين كار برا ي چمنها بسيار مناسب است زيرا علفها تجزيه شده وتمام مواد مقوي درنتيجه چمن زني به خاك باز مي گردد . به خاطر اينكه چمنها اين مواد مقوي را دريافت مي كنند آنها احتياجي به كودهاي شيميايي و حتي آب زيادي ندارند . بنابراين آقاي لطيفي در پول و وقت و انرژي صرفه جويي مي كند و مانع از رفتن كيسه هاي علفهاي چيده شده به مركز دفن شهر بازيافت مي شود .

       بازگشت    

شستشو دهنده هاي خانگي :

به خاطر اينكه گاهي اوقات نمي توان يك جانشين سالم براي شستشو دهنده هاي سمي پيدا كرد آقاي لطيفي راههايي براي استفاده از روشهاي سالم تر پيدا كرده است .(هنگامي كه آنها نمي توانند يك جانشين سالم پيدا كنند از موادي كه كمتر سمي و مضر هستند براي انجام كارها استفاده مي نمايند .) برخي از روشها و پيشنهاد هايي كه آنها بكار مي برند عبارت است از : استفاده از شستشو دهنده هاي تجزيه شدني طبيعي  يا چهار قاشق چاي خوري جوش شيرين به جاي شستشو دهنده هاي متداول  يا نصف فنجان سركه همراه با مشتي جوش شيرين پخته شده بجاي شستشو دهنده هاي آبراهها .

استفاده از شستشو دهنده هاي تجزيه شدني به جاي شستشو دهنده هاي نا مطلوب اجاقها ( براي مثال استفاده از خاك اره و خرده هاي چوب و ذرات جوش شيرين و يك تنظيف كننده نايلوني لطيف و نازك براي شستشو ي اجاقها .)

و يا استفاده از سركه و آب براي تميز كردن ديوارها ،سقفها ، و شيشه ها بجاي شستشو دهنده هاي مخصوص .

يا استفاده از يك قاشق چاي خوري از مخلوط روغن زيتون با جوهر ليمو و يك قاشق چاي خوري آب به جاي استفاده از جلا دهنده هاي مبلمان .

باز كردن پنجره ها يا قرار دادن يك جعبه در باز جوش شيرين به جاي استفاده از تصفيه كننده ها و به جاي استفاده از خنك كننده هاي هوا آهسته جوشانيدن گل ميخك يا دارچين در آب جوش براي تصفيه كردن و ضد عفوني كردن هوا .

        بازگشت    

   

دوچرخه ها :

هنگامي كه آنها احتياج دارند كه از ماشين هايشان استفاده كنند ، خانواده آقاي لطيفي سعي مي كنند تا حد بسيار زياد براي رفتن از يك مكان به مكان ديگر از دوچرخه استفاده كنند . دوچرخه ها ايجاد آلودگي نمي كنند و هيچيك از منابع سوخت تجديد نشدني را مصرف نمي نمايند همچنين آن ورزش خوب ومناسبي است .

     بازگشت    


 

شومينه ها :

شومينه ها از آجر هاي قديمي كه از تخريب ساختمان بر جاي مانده و تكه تكه و متلاشي شده اند درست شده است . آقاي لطيفي كنده هايي كه از تحت فشار قرار دادن چوبها درست شده را مي سوزاند . چوبهاي فشرده از بازيافت تكه چوبها وخاك اره درست شده است . يك شومينه و بخاري سر باز مي تواند آلودگي هواي داخل خانه را زياد كند . اما يك شومينه محصور و پوشيده كه خاك اره را مي سوزاند مي تواند اتاق را گرم كند و ميزان آلودگي هوا را كاهش دهد .

آقاي لطيفي به گزارش كنترل آلودگي هوا ي شهر بازيافت از راديو گوش ميدهد و استفاده از شومينه را هنگامي كه در مورد وضعيت و كيفيت هوا هشدار مي دهند متوقف ميكند .( مانند شبهاي سرد وقتي دماي هوا از بالا رفتن دود غليظ و مه جلو گيري ميكند و آن را دراطراف زمين نگه مي دارد .)

     بازگشت    

اتاق پذيرايي :

وقتي خانواده آقاي لطيفي كار بازيابي را انجام مي دهند در انتهاي روز ، هميشه  فيلم آن را دوباره ازتلويزيون نمايش مي دهند و تماشا مي كنند .

     بازگشت    

Views: 4

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!