نوشته

پمپ بنزين :

توسط شهر بازیافتدر فوریه 13, 2021

[
به دليل اينكه بسياري از مردم به ماشينهايشان به عنوان قسمتي از زندگي روزانه تكيه دارند ايستگاههاي پمپ بنزين نقش مهمي در كمك به محيط دارند . تعميرگاه آقاي كريمي در شهر بازيافت خدمات مرتب كردن و تنظيم كردن مرتب موتور را براي خودروهاي شهر بازيافت فراهم مي كند و با استفاده از شستشو دهنده هاي سريع و بهتر به آنها كمك مي نمايند . به طور متوسط ماشينهايي كه به طور مرتب موتورهايشان تنظيم نشده ساليانه بالغ بر 475 پوند دي اكسيد كربن به هوا مي فرستند . به منظور پيدا كردن راههاي بيشتري كه مغازه آقاي كريمي براي تميز ماندن شهر بازيافت مي تواند انجام دهد در پمپ بنزين تحقيق نمائيد.

بازگشت

          روغن موتور استفاده شده :  

روغن موتور استفاده شده محتوي مقادير زيادي از مواد سمي است . آقاي كريمي مي داند بازيابي روغن موتور استفاده شده يك راه سخت محيطي و اقتصادي براي مواجه شدن با اين نوع ماده زائد خطر ناك است . هر وقت يك ماشين نياز دارد به تعويض روغن دارد او روغن را در ظروف استوانه اي شكلي جمع آوري مي كند و وقتي ظرف پر شد كاميون طرح بازيابي ، محتوي آنرا به منظور تميز كردن و استفاده مجدد حمل مي كند و مي برد .

آقاي كريمي همچنين روغن موتور استفاده شده را از مردمي كه روغن موتور خودروي خويش را عوض كرده اند قبول مي كند .او مي داند كه با فراهم كردن اين خدمات روغن موتور استفاده شده به خوبي تصفيه خواهد شد و در آبگذر ها ، آبراهها ، روي زمين ، مجراي فاضلاب و آبريزها ي شهر بازيافت ريخته نخواهد شد يا داخل آشغالهاي معمولي گذاشته نخواهد شد . هر گاه يك نفر در خانواده شما سوخت موتور اتوموبيلش را در خانه تعويض كرد بايدآنرا به ايستگاههاي پمپ بنزين ، مغازه هاي تعويض روغن يا مراكز دفن مواد زائد خطر ناك ببرد. هرگز روغن موتور استفاده شده را درون آبراهها و فاضلاب ها نريزيد زيرا اگر آب درون آبها جريان پيدا كند آب را براي مدت طولاني آلوده مي كند و زندگي ماهيها ، گياهان و حيوانات آنجا را به خطر مي اندازد.

       بازگشت   

          در پمپ بنزين :   

ماشينهاي درست و سالم براي بهره برداري و حمايت و نگهداري از محيط چه كارهايي را مي توانند انجام دهند ؟ بسيار زياد .

شما چگونه رانندگي مي كنيد ؟ چه قدر رانندگي مي كنيد ؟ چقدر به خودرو توجه مي كنيد ؟ و چطور مايعات مصرف شده و بخشها و قطعات موثر در كيفيت هوا و آبها و سلامتي و سودمندي مراكز دفن و حتي لايه ازن بالاي هوا كه افراد را از اشعه ها و پرتو هاي ماورا بنفش محافظت مي كند را به مصرف مي رسانيد ؟ اكنون برخي از راههايي كه شما مي توانيد انجام دهيد عبارت است از :

ـ استفاده از سوختهاي ماشيني با اكتان مناسب ـ ]استفاده از سوختهاي ماشيني داراي اكتان بالاتر لزوما كارايي موتور را افزايش نمي دهند. بنابراين اكتان سوخت را بالاتر از ميزاني كه موتور ماشين به آن نياز دارد نخريد . ( سوختهايي كه داراي اكتان بالاتر هستند بيشتر از سوختهايي كه د اراي اكتان پايين تري هستند استفاده مي شوند . همچنين سوختهايي كه از اكتان بالاتر درست شده اند شامل مواد سمي هستند كه مي توانند در محيط منتشر و پراكنده شوند .) [

ـ هرگز باك ماشين را پر و لبريز نكنيد ـ هنگاميكه دستگاه پمپ به طور خودكار قطع شد پر كردن باك را متوقف كنيد. ادامه دادن به ريختن بنزين در باك ماشين پس از قطع دستگاه احتمال ريختن بنزين و انتشار بخارها و گازهاي خطرناك را افزايش مي دهد .

ـ سر پوش باك را محكم بگذاريد ـ سر پوش باك قسمتي از ماشين است كه كنترل كننده سيستم تبخير و انتشار بنزين و سوخت مي باشد و از تراوش بخارهاي بنزين از باك خودرو جلوگيري مي كند. سفت بستن سرپوش باك باعث كاهش آلودگي هوا مي شود و با دور نگه داشتن آب ، از مخزن سوخت و موتور محافظت مي كند .

ـ از سوختهاي تميز تر استفاده كنيد ـ و در صورت امكان از سوختهايي استفاده كنيد كه آلودگي موتور خودرو را كاهش مي دهد. اين سوختها كاملتر از گازوئيل يا ساير

سوختهاي مشابه مي سوزند .

     بازگشت     

              

فيلتر سوخت استفاده شده : 

فيلترها از نوعي فولاد سبك درست شده اند و مي توانند بازيابي شوند . زيرا به طور متوسط سوخت فيلتر مقدار 6 تا 8 اونس از سوخت موتور را بعد از انتقال آن حفظ كرده و نگاه مي دارد . آقاي عزيزي قبل از اينكه فيلترها را درون ظروف بازيافت براي انتقال به مكانهاي بازيافت مواد شهر ببرد از تخليه كامل سوخت از آنها اطمينان حاصل مي كند .

حدود 45 در صد از ماشينهاي شخصي شهر بازيافت سوختشان را برگردانده و تغيير مي دهند . وقتي آنها اين كار را انجام مي دهند ، سوخت فيلتر استفاده شده را در ظروف شير پلاستيكي خالي مي كنند و سپس فيلتر را براي جمع آوري درون كيسه هاي پلاستيكي مي گذارند .(اگر چه بسياري از شهر ها هنوز سوخت فيلتر هاي استفاده شده را جمع آوري نمي كنند اما اين روش در شهر بازيافت انجام مي شود . شما مي توانيد با بردن فيلتر ها و سوخت هاي استفاده شده به مراكز بازيافت به محيط كمك كنيد . در مكانهاي بازيافت مواد يكنفر كيسه هاي سوخت استفاده شده را باز مي كند و آنها را براي جمع آوري و انتقال به شركتي كه به فيلترها به طور صحيح رسيدگي مي كند بار مي زند . در مراكز رسيدگي ، آخرين قطره هاي سوخت تخليه مي شود و براي بازيابي گرفته مي شود . سپس فولاد را به صورت مكعب فشرده مي سازند . ( با حدود 15ـ20 تا از فيلتر يك مكعب درست مي كنند . ) اين مكعب ها به كارخانه هاي فولاد فروخته مي شود تا از آنها چيز هاي ديگر درست كنند .

     بازگشت  

          نگهداري : 

برخي مواد نگهداري كننده وجود دارد كه مي تواند به حركت بهتر و سريعتر خودرو و همچنين به محيط كمك كند .

روغن موتور با توجه به غلظت آن متنوع است .از روغنهاي چسبنده تو صيه شده استفاده نمائيد ـ استفاده از روغنهايي كه چسبندگي كمي دارد براي كاهش درجه حرارت خارجي به شما امكان بهترين نحوه مصرف بنزين و استارت راحت و محافظت از سرماي موتور را مي دهد .

ظروف روغن با مارك EC روي بر چسب آن مي تواند تا حدود 1 الي 2 در صد به ميزان مصرف بنزين بهبود بخشد و آنرا كاهش دهد .

از روغن به ميزان زياد استفاده نكنيد – روغن خيلي زياد در موتور مي تواند اصطكاك را افزايش داده و آشفتگي در اجزاي موتور ايجاد نمايد . اگر سطح روغن از نيم ليترپايين تر است فقط آنرا به نيم ليتر برسانيد . يا اينكه صبر كنيد وقتي احتياج به يك ليتر پيدا كرد به آن يك ليتر اضافه كنيد .

توصيه نگهداري متداول را رعايت نماييد ـ پيروي كردن از راهنماييها و پيشنهادات توصيه شده براي ماشين شما ، آنرا در وضعيت حركت عالي و خوب نگه مي دارد و زيانها و آسيب هاي وارده به محيط را به حداقل مي رساند . وسايلي كه به نگهداري متداول احتياج دارند شامل : فيلترهاي هوا ، روغن ، روغن فيلتر ها و تخليه كننده هوا و لوله هاي سرد كننده ، سوييچ ها ، شمعكها ، اكسيژن سنسورها و سيستم هاي توزيع كننده .

از روغنهاي بازيابي شده استفاده نماييد ـ روغني كه فقط توسط يك نفر تعويض شده است براي آلوده كردن يك ميليون گالن آب تازه كافي است . اگر مردم شهر بازيافت روغنهايشان را پس از تعويض دور بريزند ساليانه 120 ميليون گالنهاي روغنهاي قابل استفاده مجدد را دور ريخته اند . كه بسياري از آنها شامل مواد خطرناكي مانند سرب و بنزن هستند . روغنهاي انباشته شده در روي زمين مي تواند به منابع آب نو شيدني زير زميني برسد و آنها را آلوده نمايد . اگر شما يا شخصي در منزل شما روغن خودروي خود را تعويض مي كنيد آنرا نبايد روي زمين بريزيد . بلكه آنرا به

مراكز خدمات يا مراكز جمع آوري ببريد .

        بازگشت   

         كلرو فلوئورو كربنهاي استفاده شده :      

كلرو فلوئورو كربنها چه هستند و براي چه گاراژ آقاي عزيزي آنها را جمع آوري مي كند . براي سالهاي طولاني در خنك كننده هاي هواي ماشين و يخچالهاي خانه از تركيبات شيميايي كه كلروفلوئورو كربنها يا به طور اختصارCFC ناميده مي شدند استفاده مي شد ( امروزه در يخچالها و ماشينهاي جديد از آنها استفاده نمي كنند .)

CFC ها به خودي خود خطرناك نيستند ، اما هنگاميكه در هوا پراكنده شوند تبديل به يك مشكل بزرگ خواهند شد . اگر آنها در هوا پراكنده شوند بر روي لايه ازن يعني حدود 10 الي 30 مايل بالاي زمين شناورمي شوند . (لايه ازن اطراف تمام زمين را پوشانده و پرتوهاي خطرناك ماورا بنفش خورشيد را خنثي مي كند و از آسيب رساندن به ما جلوگيري مي كند . )

هنگاميكه CFC ها در هواي بالاي كره زمين جايي كه هوا بسيار سرد مي شود هستند به قسمتهاي كوچكتري تجزيه مي شوند . يكي از اين قسمتها كلرين است كه اتمهاي اكسيژن موجود در لايه ازن است را مي خورد . وقتي كلرين اتمهاي اكسيژن را مي خورد ، لايه ازن نازكتر مي شود و نمي تواند از رسيدن بسياري از پرتوهاي ماورا بنفش به زمين جلوگيري كند . اگر پرتوهاي ماورا بنفش در مقادير زياد به زمين برسند مي توانند باعث آفتاب سوختگي شديد ، صدمات چشمي ، سرطان پوست و از بين رفتن گياهان بشوند و حتي زندگي درياها را نيز نابود سازد . خوشبختانه ، CFCها مي توانند بازيابي شوند . در گاراژ شهر بازيافت ، آقاي عزيزي براي گرفتن مايعات سرد كننده اي كه شامل CFC ها هستند از خنك كننده هاي ماشين از تجهيزات مخصوصي استفاده مي كند . در اين روش او CFCها را در هوا پراكنده و منتشر نمي سازد و مي توان دوباره از آنها در ماشينهاي قديمي تر استفاده كرد . ( اخيرا در خنك كننده هاي هواي ماشين هاي جديد از موادشيميايي مختلفي كه به لايه ازن آسيب نمي رسانند استفاده مي كنندو با اين تمهيدات CFCها بهتدريج به مشكل كوچكتر و كمتري تبديل شده اند)

      بازگشت    

             ضد يخ استفاده شده :   

تعميرگاه آقاي عزيزي براي بكار گيري مجدد ضد يخها از ابزاري ويژه استفاده مي كند . زيرا با آنكه ضد يخها از لحاظ زيستي قابل انحلالند اما سمي بوده و داراي اجزايي مضر براي محيط زيست هستند . ( ضد يخ بعنوان سرد كننده نيز شناخته مي شود زيرا علاوه بر آنكه موتور ماشين را از يخ زدن محافظت مي كند از گرم شدن زياد آن نيز جلوگيري مي كند . )

آقاي عزيزي همچنين ضد يخ خودرو بسياري از ساكنان شهر بازيافت كه محتوي دستگاههاي خنك كننده ماشين خود را بيرون ميريزند نيز جمع آوري مي نمايد . آنان با دقت ضد يخ قديمي را در ظرفي تميز قرار مي دهند و قبل از بردن به تعمير گاه در ظرف را مي بندند. سپس تعميرگاه آقاي عزيزي از ابزاري خاص براي از بين بردن آلاينده ها استفاده مي كند و   افزودني هاي ضروري را جايگزين مي سازد بنا بر اين ضد يخ قابل استفاده مجدد در ماشيني ديگر مي گردد .

اگر شخصي از خانواده شما ضد يخ ماشين را عوض ميكند حتما بايد آن را به تعميرگاه تحويل دهد تا از آن مجددا استفاده كنند . هرگز ضد يخي كه قديمي شده را در ناودان يا فاضلاب نريزيد .

       بازگشت      

        بازيافت بخار بنزین:  

تعميرگاه آقاي عزيزي لوله هايي مخصوص بر روي تلمبه هاي گاز دارد كه راه خروج بخار گاز خارج شده از باك بنزين به هنگام پر كردن باك ، را مسدود مي كند . مي دانيد چرا آقاي عزيزي به اين مسائل اهميت مي دهد ؟ زيرا آلودگي از طريق بخار بنزين مي تواند بيشتر از دود حاصل از لوله اگزوز ماشين باشد . ( بنابر اين براي افراد و محيط خطرناك است . )

دود حاصل از بنزين حاوي اجزايي مانند تركيبات آلي فرار بنام VOC و نيز آلاينده ها و مواد شيميايي خطرناك سرطان زا ميباشد . لوله هايي كه دستگاههاي بازيافت بخار ناميده مي شوند از فرار بخارات گاز بداخل هوا جلوگيري مي كنند . اين مسئله حائز اهميت مي باشد زيرا زماني كه بخارات بنزين با نور خورشيد تركيب مي شوند مه تشكيل مي گردد . مه يا آلودگي ازن تنفس را براي افراد سخت تر مي كند و نيز وضعيت چشمها ، گلو و ريه ها را وخيم تر مي سازد و مشكلاتي مثل آسم را تشديد مي كند .

ماشينها و وسائط نقليه موتوري چنان بخشي از جامعه ما شده اند كه تقريبا هر كس در هر جا مواد خروجي آنها را استشناق مي كند . در شهر ها حداقل نيمي از آلاينده هاي هوا كه به مه تبديل مي شوند از طريق وسايل يا وسائط نقليه بنزيني بوجود مي آيند . تعميرگاه آقاي عزيزي با قرار دادن دستگاه بازيافت بخار در تلمبه بنزين ، از افزايش مواد خروجي سمي كه سبب ايجاد هواي ناسالم و مشكلات جدي ديگر در محيط مي شوند ، جلوگيري مي كند . آيا مي دانستيد كه ازن موجود در سطح زمين يعني ماده اصلي موجود در مه همان تركيب شيميايي ازن طبقه فوقاني جو را داراست ؟ تفاوت در اين است كه لايه ازن طبقه فوقاني ، حيات را در زمين حفظ مي نمايد در حاليكه ازن در هوايي كه تنفس مي كنيم براي سلامتي مضر مي باشد .

      بازگشت   

        مخازن ذخيره زير زميني :    

بنزيني كه آقاي عزيزي به مشتريها مي فروشد در مخازن زير زميني ذخيره مي شود . زماني كه آقاي عزيزي جايگاه را ساخت ، براي محافظت محيط از نشت احتمالي مخازن ، از مخازن دوجداره استفاده كرد . مخازن دو جداره يعني بين بنزين و خاك دو لايه فلز وجود دارد در نتيجه شانس كمتري براي نشت كه منجر به آلودگي خاك و آبهاي زير زميني زير سطح زمين مي شود وجود دارد .

USTLDS چيست ؟ اين علامت مكان دستگاه كشف نشت مخزن ذخيره زيرزميني آقاي عزيزي را نشان مي دهد . دستگاه اطلاعاتي در مورد مخازن و خاك اطراف آن ارائه مي دهد و او در صورت وجود مشكل فورا مطلع مي گردد . در اين صورت ، قبل از آنكه مشكل بزرگي ايجاد شود مي تواند از متخصصين براي تعمير نشت استفاده كند زيرا تصفيه خاك و آب زيرزميني بسيار گران تمام مي شود .

    بازگشت    

       لاستيكهاي كهنه : 

از لاستيكهاي كهنه مي توان مجددا استفاده كرد . آقاي عزيزي دو عملكرد براي استفاده ازلاستيكهاي قديمي دارد . اول اينكه لاستيكهاي خوبي را كه هنوز سالم هستند براي استفاده در جاده به شركت مي فرستد تا تعمير شوند . اين لاستيكهاي روكش شده به ماشين برگردانده مي شوند و تا مسافتهاي زياد با امنيت مورد استفاده قرار مي گيرند . ثانيا در شرايطي كه لاستيكهاي قديمي قابل برگشت به حالت اوليه نيستند آقاي عزيزي آنها را جمع آوري و به شركتهايي تحويل مي دهد كه دوباره آنها را بازسازي مي كنند . مي توان لاستيكهاي كهنه را تكه تكه و يا ذوب كرد و براي ساختن مواد ديگري مثل آسفالت براي جاده ها يا سطوح زمين بازي كه امنيت بيشتري دارند بكار برد . در شرايطي كه لاستيكهاي ماشين شما كهنه مي شوند بلا فاصله آنها را كنار نگذاريد . اگر پمپ بنزين محل شما مثل گاراژ آقاي عزيزي عمل نمي كند با بخش مديريت مواد زائد شهري محلتان تماس برقرار كنيد .

هر تصميمي كه ميگيريد فقط از انداختن لاستيكها به نزديكترين سطل زباله پرهيز كنيد . هر سال در ايالات متحده آمريكا بيش از 242 ميليون لاستيك دور ريخته مي شودكه اين رقم حدودا معادل يك لاستيك براي هر شخص مي باشد . امروزه صرفا در حدود 2 تا 3 بيليون لاستيك به فضاهاي خشك برده مي شوند يا به نهرها و زمينهاي خالي انتقال داده مي شوند .

     بازگشت     

       ماشينهاي برقي :  

اين يكي از ماشينهاي برقي جديدي است كه تعدادي از ساكنان شهر بازيافت خريداري كرده اند . اين افراد آينده نگر مي دانند كه اغلب دارندگان ماشين براي پر كردن وسائط نقليه خود با برق به چنين مكانهايي مي آيند . اين ماشينهاي برق قادر نيستند با سرعت يا مسافت ماشينهاي بنزيني حركت نمايند اما براي اشخاصي كه خواستار مسافتهاي كوتاه هستند مناسبند . دانشمندان و مهندسين بر روي باتري هاي بهتري كار مي كنند تا ماشينهاي برقي در آينده كاملا مانند ماشينهاي بنزيني

عمل كنند . ماشينهاي برقي آلودگي كمتري توليد مي كنند زيرا چيزي از لوله اگزوز بيرون نمي آيد و افراد هواي پاك تري استنشاق خواهند كرد . ( البته كارخانه هاي نيرو كه براي باتريها توليد برق مي كنند ايجاد آلودگي مي نمايند اما مقدار آن بسيار كمتر از ماشينهاي بنزيني است . )

    بازگشت    
[
به دليل اينكه بسياري از مردم به ماشينهايشان به عنوان قسمتي از زندگي روزانه تكيه دارند ايستگاههاي پمپ بنزين نقش مهمي در كمك به محيط دارند . تعميرگاه آقاي كريمي در شهر بازيافت خدمات مرتب كردن و تنظيم كردن مرتب موتور را براي خودروهاي شهر بازيافت فراهم مي كند و با استفاده از شستشو دهنده هاي سريع و بهتر به آنها كمك مي نمايند . به طور متوسط ماشينهايي كه به طور مرتب موتورهايشان تنظيم نشده ساليانه بالغ بر 475 پوند دي اكسيد كربن به هوا مي فرستند . به منظور پيدا كردن راههاي بيشتري كه مغازه آقاي كريمي براي تميز ماندن شهر بازيافت مي تواند انجام دهد در پمپ بنزين تحقيق نمائيد.

          روغن موتور استفاده شده :  

روغن موتور استفاده شده محتوي مقادير زيادي از مواد سمي است . آقاي كريمي مي داند بازيابي روغن موتور استفاده شده يك راه سخت محيطي و اقتصادي براي مواجه شدن با اين نوع ماده زائد خطر ناك است . هر وقت يك ماشين نياز دارد به تعويض روغن دارد او روغن را در ظروف استوانه اي شكلي جمع آوري مي كند و وقتي ظرف پر شد كاميون طرح بازيابي ، محتوي آنرا به منظور تميز كردن و استفاده مجدد حمل مي كند و مي برد .

آقاي كريمي همچنين روغن موتور استفاده شده را از مردمي كه روغن موتور خودروي خويش را عوض كرده اند قبول مي كند .او مي داند كه با فراهم كردن اين خدمات روغن موتور استفاده شده به خوبي تصفيه خواهد شد و در آبگذر ها ، آبراهها ، روي زمين ، مجراي فاضلاب و آبريزها ي شهر بازيافت ريخته نخواهد شد يا داخل آشغالهاي معمولي گذاشته نخواهد شد . هر گاه يك نفر در خانواده شما سوخت موتور اتوموبيلش را در خانه تعويض كرد بايدآنرا به ايستگاههاي پمپ بنزين ، مغازه هاي تعويض روغن يا مراكز دفن مواد زائد خطر ناك ببرد. هرگز روغن موتور استفاده شده را درون آبراهها و فاضلاب ها نريزيد زيرا اگر آب درون آبها جريان پيدا كند آب را براي مدت طولاني آلوده مي كند و زندگي ماهيها ، گياهان و حيوانات آنجا را به خطر مي اندازد.

       بازگشت   

          در پمپ بنزين :   

ماشينهاي درست و سالم براي بهره برداري و حمايت و نگهداري از محيط چه كارهايي را مي توانند انجام دهند ؟ بسيار زياد .

شما چگونه رانندگي مي كنيد ؟ چه قدر رانندگي مي كنيد ؟ چقدر به خودرو توجه مي كنيد ؟ و چطور مايعات مصرف شده و بخشها و قطعات موثر در كيفيت هوا و آبها و سلامتي و سودمندي مراكز دفن و حتي لايه ازن بالاي هوا كه افراد را از اشعه ها و پرتو هاي ماورا بنفش محافظت مي كند را به مصرف مي رسانيد ؟ اكنون برخي از راههايي كه شما مي توانيد انجام دهيد عبارت است از :

ـ استفاده از سوختهاي ماشيني با اكتان مناسب ـ ]استفاده از سوختهاي ماشيني داراي اكتان بالاتر لزوما كارايي موتور را افزايش نمي دهند. بنابراين اكتان سوخت را بالاتر از ميزاني كه موتور ماشين به آن نياز دارد نخريد . ( سوختهايي كه داراي اكتان بالاتر هستند بيشتر از سوختهايي كه د اراي اكتان پايين تري هستند استفاده مي شوند . همچنين سوختهايي كه از اكتان بالاتر درست شده اند شامل مواد سمي هستند كه مي توانند در محيط منتشر و پراكنده شوند .) [

ـ هرگز باك ماشين را پر و لبريز نكنيد ـ هنگاميكه دستگاه پمپ به طور خودكار قطع شد پر كردن باك را متوقف كنيد. ادامه دادن به ريختن بنزين در باك ماشين پس از قطع دستگاه احتمال ريختن بنزين و انتشار بخارها و گازهاي خطرناك را افزايش مي دهد .

ـ سر پوش باك را محكم بگذاريد ـ سر پوش باك قسمتي از ماشين است كه كنترل كننده سيستم تبخير و انتشار بنزين و سوخت مي باشد و از تراوش بخارهاي بنزين از باك خودرو جلوگيري مي كند. سفت بستن سرپوش باك باعث كاهش آلودگي هوا مي شود و با دور نگه داشتن آب ، از مخزن سوخت و موتور محافظت مي كند .

ـ از سوختهاي تميز تر استفاده كنيد ـ و در صورت امكان از سوختهايي استفاده كنيد كه آلودگي موتور خودرو را كاهش مي دهد. اين سوختها كاملتر از گازوئيل يا ساير

سوختهاي مشابه مي سوزند .

     بازگشت     

              

فيلتر سوخت استفاده شده : 

فيلترها از نوعي فولاد سبك درست شده اند و مي توانند بازيابي شوند . زيرا به طور متوسط سوخت فيلتر مقدار 6 تا 8 اونس از سوخت موتور را بعد از انتقال آن حفظ كرده و نگاه مي دارد . آقاي عزيزي قبل از اينكه فيلترها را درون ظروف بازيافت براي انتقال به مكانهاي بازيافت مواد شهر ببرد از تخليه كامل سوخت از آنها اطمينان حاصل مي كند .

حدود 45 در صد از ماشينهاي شخصي شهر بازيافت سوختشان را برگردانده و تغيير مي دهند . وقتي آنها اين كار را انجام مي دهند ، سوخت فيلتر استفاده شده را در ظروف شير پلاستيكي خالي مي كنند و سپس فيلتر را براي جمع آوري درون كيسه هاي پلاستيكي مي گذارند .(اگر چه بسياري از شهر ها هنوز سوخت فيلتر هاي استفاده شده را جمع آوري نمي كنند اما اين روش در شهر بازيافت انجام مي شود . شما مي توانيد با بردن فيلتر ها و سوخت هاي استفاده شده به مراكز بازيافت به محيط كمك كنيد . در مكانهاي بازيافت مواد يكنفر كيسه هاي سوخت استفاده شده را باز مي كند و آنها را براي جمع آوري و انتقال به شركتي كه به فيلترها به طور صحيح رسيدگي مي كند بار مي زند . در مراكز رسيدگي ، آخرين قطره هاي سوخت تخليه مي شود و براي بازيابي گرفته مي شود . سپس فولاد را به صورت مكعب فشرده مي سازند . ( با حدود 15ـ20 تا از فيلتر يك مكعب درست مي كنند . ) اين مكعب ها به كارخانه هاي فولاد فروخته مي شود تا از آنها چيز هاي ديگر درست كنند .

     بازگشت  

          نگهداري : 

برخي مواد نگهداري كننده وجود دارد كه مي تواند به حركت بهتر و سريعتر خودرو و همچنين به محيط كمك كند .

روغن موتور با توجه به غلظت آن متنوع است .از روغنهاي چسبنده تو صيه شده استفاده نمائيد ـ استفاده از روغنهايي كه چسبندگي كمي دارد براي كاهش درجه حرارت خارجي به شما امكان بهترين نحوه مصرف بنزين و استارت راحت و محافظت از سرماي موتور را مي دهد .

ظروف روغن با مارك EC روي بر چسب آن مي تواند تا حدود 1 الي 2 در صد به ميزان مصرف بنزين بهبود بخشد و آنرا كاهش دهد .

از روغن به ميزان زياد استفاده نكنيد – روغن خيلي زياد در موتور مي تواند اصطكاك را افزايش داده و آشفتگي در اجزاي موتور ايجاد نمايد . اگر سطح روغن از نيم ليترپايين تر است فقط آنرا به نيم ليتر برسانيد . يا اينكه صبر كنيد وقتي احتياج به يك ليتر پيدا كرد به آن يك ليتر اضافه كنيد .

توصيه نگهداري متداول را رعايت نماييد ـ پيروي كردن از راهنماييها و پيشنهادات توصيه شده براي ماشين شما ، آنرا در وضعيت حركت عالي و خوب نگه مي دارد و زيانها و آسيب هاي وارده به محيط را به حداقل مي رساند . وسايلي كه به نگهداري متداول احتياج دارند شامل : فيلترهاي هوا ، روغن ، روغن فيلتر ها و تخليه كننده هوا و لوله هاي سرد كننده ، سوييچ ها ، شمعكها ، اكسيژن سنسورها و سيستم هاي توزيع كننده .

از روغنهاي بازيابي شده استفاده نماييد ـ روغني كه فقط توسط يك نفر تعويض شده است براي آلوده كردن يك ميليون گالن آب تازه كافي است . اگر مردم شهر بازيافت روغنهايشان را پس از تعويض دور بريزند ساليانه 120 ميليون گالنهاي روغنهاي قابل استفاده مجدد را دور ريخته اند . كه بسياري از آنها شامل مواد خطرناكي مانند سرب و بنزن هستند . روغنهاي انباشته شده در روي زمين مي تواند به منابع آب نو شيدني زير زميني برسد و آنها را آلوده نمايد . اگر شما يا شخصي در منزل شما روغن خودروي خود را تعويض مي كنيد آنرا نبايد روي زمين بريزيد . بلكه آنرا به

مراكز خدمات يا مراكز جمع آوري ببريد .

        بازگشت   

         كلرو فلوئورو كربنهاي استفاده شده :      

كلرو فلوئورو كربنها چه هستند و براي چه گاراژ آقاي عزيزي آنها را جمع آوري مي كند . براي سالهاي طولاني در خنك كننده هاي هواي ماشين و يخچالهاي خانه از تركيبات شيميايي كه كلروفلوئورو كربنها يا به طور اختصارCFC ناميده مي شدند استفاده مي شد ( امروزه در يخچالها و ماشينهاي جديد از آنها استفاده نمي كنند .)

CFC ها به خودي خود خطرناك نيستند ، اما هنگاميكه در هوا پراكنده شوند تبديل به يك مشكل بزرگ خواهند شد . اگر آنها در هوا پراكنده شوند بر روي لايه ازن يعني حدود 10 الي 30 مايل بالاي زمين شناورمي شوند . (لايه ازن اطراف تمام زمين را پوشانده و پرتوهاي خطرناك ماورا بنفش خورشيد را خنثي مي كند و از آسيب رساندن به ما جلوگيري مي كند . )

هنگاميكه CFC ها در هواي بالاي كره زمين جايي كه هوا بسيار سرد مي شود هستند به قسمتهاي كوچكتري تجزيه مي شوند . يكي از اين قسمتها كلرين است كه اتمهاي اكسيژن موجود در لايه ازن است را مي خورد . وقتي كلرين اتمهاي اكسيژن را مي خورد ، لايه ازن نازكتر مي شود و نمي تواند از رسيدن بسياري از پرتوهاي ماورا بنفش به زمين جلوگيري كند . اگر پرتوهاي ماورا بنفش در مقادير زياد به زمين برسند مي توانند باعث آفتاب سوختگي شديد ، صدمات چشمي ، سرطان پوست و از بين رفتن گياهان بشوند و حتي زندگي درياها را نيز نابود سازد . خوشبختانه ، CFCها مي توانند بازيابي شوند . در گاراژ شهر بازيافت ، آقاي عزيزي براي گرفتن مايعات سرد كننده اي كه شامل CFC ها هستند از خنك كننده هاي ماشين از تجهيزات مخصوصي استفاده مي كند . در اين روش او CFCها را در هوا پراكنده و منتشر نمي سازد و مي توان دوباره از آنها در ماشينهاي قديمي تر استفاده كرد . ( اخيرا در خنك كننده هاي هواي ماشين هاي جديد از موادشيميايي مختلفي كه به لايه ازن آسيب نمي رسانند استفاده مي كنندو با اين تمهيدات CFCها بهتدريج به مشكل كوچكتر و كمتري تبديل شده اند)

      بازگشت    

             ضد يخ استفاده شده :   

تعميرگاه آقاي عزيزي براي بكار گيري مجدد ضد يخها از ابزاري ويژه استفاده مي كند . زيرا با آنكه ضد يخها از لحاظ زيستي قابل انحلالند اما سمي بوده و داراي اجزايي مضر براي محيط زيست هستند . ( ضد يخ بعنوان سرد كننده نيز شناخته مي شود زيرا علاوه بر آنكه موتور ماشين را از يخ زدن محافظت مي كند از گرم شدن زياد آن نيز جلوگيري مي كند . )

آقاي عزيزي همچنين ضد يخ خودرو بسياري از ساكنان شهر بازيافت كه محتوي دستگاههاي خنك كننده ماشين خود را بيرون ميريزند نيز جمع آوري مي نمايد . آنان با دقت ضد يخ قديمي را در ظرفي تميز قرار مي دهند و قبل از بردن به تعمير گاه در ظرف را مي بندند. سپس تعميرگاه آقاي عزيزي از ابزاري خاص براي از بين بردن آلاينده ها استفاده مي كند و   افزودني هاي ضروري را جايگزين مي سازد بنا بر اين ضد يخ قابل استفاده مجدد در ماشيني ديگر مي گردد .

اگر شخصي از خانواده شما ضد يخ ماشين را عوض ميكند حتما بايد آن را به تعميرگاه تحويل دهد تا از آن مجددا استفاده كنند . هرگز ضد يخي كه قديمي شده را در ناودان يا فاضلاب نريزيد .

       بازگشت      

        بازيافت بخار بنزین:  

تعميرگاه آقاي عزيزي لوله هايي مخصوص بر روي تلمبه هاي گاز دارد كه راه خروج بخار گاز خارج شده از باك بنزين به هنگام پر كردن باك ، را مسدود مي كند . مي دانيد چرا آقاي عزيزي به اين مسائل اهميت مي دهد ؟ زيرا آلودگي از طريق بخار بنزين مي تواند بيشتر از دود حاصل از لوله اگزوز ماشين باشد . ( بنابر اين براي افراد و محيط خطرناك است . )

دود حاصل از بنزين حاوي اجزايي مانند تركيبات آلي فرار بنام VOC و نيز آلاينده ها و مواد شيميايي خطرناك سرطان زا ميباشد . لوله هايي كه دستگاههاي بازيافت بخار ناميده مي شوند از فرار بخارات گاز بداخل هوا جلوگيري مي كنند . اين مسئله حائز اهميت مي باشد زيرا زماني كه بخارات بنزين با نور خورشيد تركيب مي شوند مه تشكيل مي گردد . مه يا آلودگي ازن تنفس را براي افراد سخت تر مي كند و نيز وضعيت چشمها ، گلو و ريه ها را وخيم تر مي سازد و مشكلاتي مثل آسم را تشديد مي كند .

ماشينها و وسائط نقليه موتوري چنان بخشي از جامعه ما شده اند كه تقريبا هر كس در هر جا مواد خروجي آنها را استشناق مي كند . در شهر ها حداقل نيمي از آلاينده هاي هوا كه به مه تبديل مي شوند از طريق وسايل يا وسائط نقليه بنزيني بوجود مي آيند . تعميرگاه آقاي عزيزي با قرار دادن دستگاه بازيافت بخار در تلمبه بنزين ، از افزايش مواد خروجي سمي كه سبب ايجاد هواي ناسالم و مشكلات جدي ديگر در محيط مي شوند ، جلوگيري مي كند . آيا مي دانستيد كه ازن موجود در سطح زمين يعني ماده اصلي موجود در مه همان تركيب شيميايي ازن طبقه فوقاني جو را داراست ؟ تفاوت در اين است كه لايه ازن طبقه فوقاني ، حيات را در زمين حفظ مي نمايد در حاليكه ازن در هوايي كه تنفس مي كنيم براي سلامتي مضر مي باشد .

      بازگشت   

        مخازن ذخيره زير زميني :    

بنزيني كه آقاي عزيزي به مشتريها مي فروشد در مخازن زير زميني ذخيره مي شود . زماني كه آقاي عزيزي جايگاه را ساخت ، براي محافظت محيط از نشت احتمالي مخازن ، از مخازن دوجداره استفاده كرد . مخازن دو جداره يعني بين بنزين و خاك دو لايه فلز وجود دارد در نتيجه شانس كمتري براي نشت كه منجر به آلودگي خاك و آبهاي زير زميني زير سطح زمين مي شود وجود دارد .

USTLDS چيست ؟ اين علامت مكان دستگاه كشف نشت مخزن ذخيره زيرزميني آقاي عزيزي را نشان مي دهد . دستگاه اطلاعاتي در مورد مخازن و خاك اطراف آن ارائه مي دهد و او در صورت وجود مشكل فورا مطلع مي گردد . در اين صورت ، قبل از آنكه مشكل بزرگي ايجاد شود مي تواند از متخصصين براي تعمير نشت استفاده كند زيرا تصفيه خاك و آب زيرزميني بسيار گران تمام مي شود .

    بازگشت    

       لاستيكهاي كهنه : 

از لاستيكهاي كهنه مي توان مجددا استفاده كرد . آقاي عزيزي دو عملكرد براي استفاده ازلاستيكهاي قديمي دارد . اول اينكه لاستيكهاي خوبي را كه هنوز سالم هستند براي استفاده در جاده به شركت مي فرستد تا تعمير شوند . اين لاستيكهاي روكش شده به ماشين برگردانده مي شوند و تا مسافتهاي زياد با امنيت مورد استفاده قرار مي گيرند . ثانيا در شرايطي كه لاستيكهاي قديمي قابل برگشت به حالت اوليه نيستند آقاي عزيزي آنها را جمع آوري و به شركتهايي تحويل مي دهد كه دوباره آنها را بازسازي مي كنند . مي توان لاستيكهاي كهنه را تكه تكه و يا ذوب كرد و براي ساختن مواد ديگري مثل آسفالت براي جاده ها يا سطوح زمين بازي كه امنيت بيشتري دارند بكار برد . در شرايطي كه لاستيكهاي ماشين شما كهنه مي شوند بلا فاصله آنها را كنار نگذاريد . اگر پمپ بنزين محل شما مثل گاراژ آقاي عزيزي عمل نمي كند با بخش مديريت مواد زائد شهري محلتان تماس برقرار كنيد .

هر تصميمي كه ميگيريد فقط از انداختن لاستيكها به نزديكترين سطل زباله پرهيز كنيد . هر سال در ايالات متحده آمريكا بيش از 242 ميليون لاستيك دور ريخته مي شودكه اين رقم حدودا معادل يك لاستيك براي هر شخص مي باشد . امروزه صرفا در حدود 2 تا 3 بيليون لاستيك به فضاهاي خشك برده مي شوند يا به نهرها و زمينهاي خالي انتقال داده مي شوند .

     بازگشت     

       ماشينهاي برقي :  

اين يكي از ماشينهاي برقي جديدي است كه تعدادي از ساكنان شهر بازيافت خريداري كرده اند . اين افراد آينده نگر مي دانند كه اغلب دارندگان ماشين براي پر كردن وسائط نقليه خود با برق به چنين مكانهايي مي آيند . اين ماشينهاي برق قادر نيستند با سرعت يا مسافت ماشينهاي بنزيني حركت نمايند اما براي اشخاصي كه خواستار مسافتهاي كوتاه هستند مناسبند . دانشمندان و مهندسين بر روي باتري هاي بهتري كار مي كنند تا ماشينهاي برقي در آينده كاملا مانند ماشينهاي بنزيني

عمل كنند . ماشينهاي برقي آلودگي كمتري توليد مي كنند زيرا چيزي از لوله اگزوز بيرون نمي آيد و افراد هواي پاك تري استنشاق خواهند كرد . ( البته كارخانه هاي نيرو كه براي باتريها توليد برق مي كنند ايجاد آلودگي مي نمايند اما مقدار آن بسيار كمتر از ماشينهاي بنزيني است . )

    بازگشت    


Views: 16

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!