نوشته

مرکز دفن پسماند شهر بازیافت

توسط شهر بازیافتدر فوریه 13, 2021
Rate this post

شهر بازيافت دو مركز دفن دارد . يك مركز دفن مواد زائد جامد ( يا بهداشتي ) براي دفع سالم زباله عادي خانگي و يك مركز دفع مواد زائد خطرناك بيرون شهر كه به منظور اداره كردن مواد زائد خطرناكتر صنعتي با اصول ايمني بيشتري ساخته شده . زماني كه شهر بازيافت شهر كثيف ناميده مي شد , هر كس هر چيز را به همان سوراخ بزرگ در زمين پرتاب مي كردند . سوراخ بزودي بصورت كوه كوچكي از زباله در آمد . مواد خطرناك در گودال به خاك و حتي آبهاي زير زميني نفوذ مي كرد . آلودگي بسيار بد مي باشد و به يك تلاش پر هزينه نياز دارد . اما اكنون راهي بهتر وجود دارد …..

 

 

 

بازگشت

 

          مركز دفن قديم        

مركز دفن قديمي شهر كثيف اكنون بكلي پوشيده است اما از آنجائيكه آن محل سوراخي در زمين بود ساكنين شهر و مشاغل مختلف هر چيز از قبيل مواد زائد خطرناك را به آنجا پرتاب مي كردند و مشكلات عديده اي را ايجاد مي كردند . مايعات سمي به داخل آبهاي زيرزميني نفوذ مي كردند و آنها را آلوده مي كردند . اين قطعه زيرزميني مملو از آلودگي در جهت ذخاير آبهاي زيرزميني گسترش مي يافت .

با كمك مراجع دولتي . سازمان بازيافت شهر جديد شروع به رفع مشكل نمود . بااستفاده از كمك مالي تاجراني كه مسئول آلودگي بودند يك دستگاه تلمبه شكل براي رفع آلودگي و تميزي آبهاي زيرزميني ساخته شد . اين دستگاه آب را از زمين بيرون مي كشد . باتصفيه كردن تمام آلودگيها آن را پاك مي كند و براي استفاده در آبياري محصولات به مزارع اطراف مي فرستد . دستگاه از لحاظ ساخت و راه اندازي بسيار پر هزينه بود و درسي ارزشمند به تمام افراد مي داد :

جلوگيري از آلودگي بسيار كم هزينه تر از پاكسازي بعدي است!

متاسفانه در كشور مكانهاي آلوده بسياري وجود دارد . براي كمك به پاكسازي مكانهاي دفع آلوده خطرناك دولت سرمايه اي را را براي رفع مكانهاي آلوده اختصاص داده است . اين سرمايه اختصاص داده شده قانوني است كه دولت با آن مي تواند افراد مسئول ايجاد مواد زائد خطرناك را بيابد و آنان را وادار به پاكسازي نمايد . اين سرمايه نامي براي هزينه خاصي است كه سازمان حفاظت محيط زيست براي پاكسازي آلودگي مواد زائد خطرناك اختصاص داده است و اين در صورتي است كه عامل آلودگي نامشخص باشد و يا كساني كه مسئول آلودگي هستند پول كافي براي پرداخت هزينه بالاي پاكسازي نداشته باشند .

 

بازگشت

 

         مركز دفن جديد   

بعد از آنكه مواد قابل استفاده و بازيافتي در بخش بازيافت مواد جدا مي شوند باقيمانده مواد زائد خانگي جمع آوري مي شوند و در اينجا به مركز دفن مواد زائد جامد حمل مي شوند .

اين مركز يك گودال بزرگ است با حصاري در انتها و ته كه مانع تماس مواد زائد با زمين مي گردد . زماني كه باران مي آيد . آب از خلال زباله به مركز دفن مي ريزد و مواد شيميايي مختلفي را در مواد زائدحل مي كند و آب آلوده مي شود . حصار مركز دفن آب آلوده را نگهداري مي كند و مانع نفوذ آن به زمين و رودخانه ها يا چاهها آب آشاميدني مي گردد .

اين حصار 5 لايه دارد كه از انواع مختلف مواد ساخته شده :

  • 1- لايه انتهايي بعد از زمين از حداقل 2 فوت سيمان درست شده كه كوبيده مي شوند تا بسيار فشرده شوند

  • 2- لايه بعدي . لايه اي قابل انعطاف , قوي و يك پلاستيك بسيار ضخيم است كه پلي اتيلن با غلظت بالا ناميده مي شود .

  • 3- در بالاي پلاستيك يك لايه 1 فوتي شني با لوله هايي كه از ميان آن مي گذرند وجود دارد آبهاي آلوده در اين لوله ها جمع آوري مي شود و از مركز دفن بيرون رانده مي شود و تصفيه مي گردد .

  • 1- بالاي سنگريزه لايه اي از پارچه بسيار خشن براي حفاظت لوله ها وجود دارد كه لايه قشايي ناميده مي شود .

  • 5- بالاخره . لايه بالايي در حدود 1 فوت از خاك متراكم مي باشد و براي حفاظت از كل سيستم حصار از مواد زائد مي باشد .

هر شب . كاميونهاي بزرگي براي خرد كردن زباله روز به مركز دفن مي آيد و آنرا با 6 اينچ خاك مي پوشانند

تا مواد زائد مگسها و موشها را جذب نكنند .

زماني كه فضايي از مركز دفن كاملا پر مي شود كارگران آن را با لايه بيشتري از سيمان و پلاستيك مي پوشانند . اين پوشش مانع جذب آب باران مي شود و مقدار آب هاي آلوده اي را كه تشكيل مي شود كاهش مي دهد .

بازگشت

 

Views: 1

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!