نوشته

سوپر ماركت شهر بازیافت:

توسط شهر بازیافتدر فوریه 13, 2021
Rate this post

سوپر ماركت خانم نعيمي مهمترين سوپر ماركت  شهر بازيافت است .خانم نعيمي سعي مي كند كه ميزان توليد مواد زائد در مغازه را كاهش دهد و همواره ديگران را به بازيابي و استفاده مجدد مواد تشويق مي كند .

بازگشت

وقتي كه عمليات پاكسازي شهر بازيافت شروع شد خانم نعيمي فهميد كه اولين و مهمترين كاري كه او بايد انجام دهد اين است كه ميزان مواد زائدي كه مشتريهايش بعد از خريد محصولات از فروشگاه او مجبورند دور بريزند را كاهش دهد. به فروشگاه و اطراف آن بنگريد وچيز هاي ديگري كه براي كمك به فروشگاه خانم نعيمي وجود دارد را كشف و پيدا كنيد .


 

خانم  نعيمي :

به منظور كاهش توليد مواد زائد و اثرات آن روي محيط ،خانم نعيمي موادي را در داخل فروشگاهش عرضه ميكند كه عناصر خطرناك كمتري دارند و نيز از بسته بندي كمتري برخوردار باشند . و همچنين او به منظور كاهش بسته بندي و كاهش ضايعات مواد غذايي ،او مواد عرضه شده را مطابق با ميزان تخميني كه خريدارن به آن احتياج دارند تقسيم بندي نموده است .

خانم نعيمي به منظور كاهش توليد مواد زائد يك سري برنامه هايي را طرح ريزي مي كند .برگرداندن جعبه هاي مقوايي كه خريدار ميتواند  در مراجعات و خريدهاي بعدي از آنها براي حمل خريدهايش استفاده كند . تخفيف دادن به مشتري هايي كه در مراجعه بعدي به فروشگاه كيسه هايي پلاستيكي را برميگردانند و كساني كه براي حمل كردن خريدهايشان ساك مي آورند .

خانم نعيمي اين اطمينان را براي ديگران بوجود مي آورد كه بسياري از مواد داخل فروشگاه مي توانند به راحتي بازيابي شوند و به اين منظور جعبه هاي جداگانه جمع آوري مواد زائد را كه ساخت و كار با آن براي خريدارها آسان باشد طرح ريزي ميكند تا مشتريها نيز در برنامه بازيابي فروشگاه شركت كنند .زيرا او مي داند كه بازيابي مواد زائد مانع از انتقال پيدا كردن مواد مفيد به مركز دفن مي شود و به حفظ و باقي نگه داشتن زمينهاي اطراف شهر بازيافت و استفاده آنها براي موارد ديگري مانند احداث پارك و مدرسه كمك ميكند .

   بازگشت  


 

كاغذ يا پلاستيك :

هنگام دريافت مواد خريده شده از پيشخوان فروشگاه استفاده از كيسه هاي پلاستيكي مناسب تر است يا كيسه هاي كاغذي ؟

پاسخ آسان نيست .مواد مورد نياز براي درست كردن هر نوع كيسه و ساك از منابع طبيعي ما تامين مي گردد مانند كاغذ كه از چوب درختان درست شده است .

پلاستيك از نفت خام بوجود مي آيد ومي دانيم كه نفت يك نوع سوخت قديمي حاصل از تجزيه گياهان قديمي و حيوانات دفن شده داخل زمين است . درختهاي مورد نياز براي درست كردن كاغذ ازمنابع تجديد شدني هستند . اين موضوع به ما مي فهماند كه درختان زيادي را بايد بجاي درختاني كه براي توليد كاغذ و ساير محصولات قطع مي گردد كاشت .اما سالهاي زيادي طول ميكشد تا اين درختان جديد جايگزين درختهاي قديمي گردند زيرا درختان به آهستگي رشد ميكنند .كاغذي كه توليد شده ميتواند دوباره بازيابي شود وبراي توليد كاغذ هاي مناسب استفاده شود وليكن تبديل و برگرداندن آن به كاغذ جديد با صرف انرژي و آب

همراه است در مقابل نفت خام مورد نياز براي درست كردن پلاستيك از منابع تجديد نشدني مي باشد .و مانند آلومينيوم، قلع واستيل در مدت كوتاه قابل تجديد نمي باشد زيرا توليد آن نتيجه يك سلسله عمليات تدريجي زمين است كه مليونها سال طول مي كشد .و وقتي تجديد مي شود كه  ذخيره نفت خام زمين مدتهاست از بين رفته است . با وجود آنكه كيسه هاي پلاستيكي به راحتي قابل استفاده مجدد مي باشد، به ندرت بازيابي مي شود و بسياري از آنها به صورت زباله به مركز دفن مي روند .

بهترين راه حل اين است كه براي حمل كالاهاي خريداري شده از فروشگاه از ساكهاي لباس يا زنبيل استفاده كنيد يا اينكه كيسه هاي پلاستيكي وكاغذي قبلي و قديمي خود را در مراجعه بعدي به فروشگاه همراه خود بياوريد .(بعضي از فروشگاهها مانند سوپر ماركت خانم نعيمي به صورت حساب افرادي كه از كيسه هاي قديمي استفاده مجدد كنند نسيه مي دهند زيرا فروشگاه نبايد مقدار بسيار زيادي از اين كيسه ها بخرد ) .اگر خريد شما شامل يك يا دو جنس باشد شما به هيچوجه احتياج به كيسه نداريد .

.

      بازگشت 


                

ظروف بازيابي :

در بعضي از كشورها به منظور تشويق مشتري ها به بازيابي ، ظروف بازيابي را نزديك به فروشگاه قرار مي دهند .(شما براي ظروف بازيابي مي توانيد از هر قالب وشكل صحيحي استفاده كنيداما در شهر بازيافت آنها از ظروف گنبدي شكل شفاف ودرخشاني استفاده مي كنند زيرا آنها افراد با سليقه اي هستند . ظروف گنبدي شكل براي جمع آوري بطريها ، قوطي ها و پلاستيك هاي توليد شده از خريد هاي مشتري هاي فروشگاه استفاده مي شود .

در هفته دو بار كاميونهايي براي تخليه اين ظروف به محل مي آيند و مواد را براي بازيابي مي برند .

       بازگشت 


          

جعبه هاي مقوايي : 

جعبه هاي مقوايي كه برا ي انتقال مواد عرضه شده در فروشگاه خانم نعيمي مورد استفاده قرار گرفته اند براي ساير موارد مورد استفاده قرار مي گيرند .افراد

حاضر درفروشگاه به مردم مقيم شهر بازيافت اجازه مي دهند كه اين كارتن ها رابه منظور ذخيره كردن چيز هايي يا انتقال وسائل به خانه جديد بردارند.

كليه كارتنهايي كه از سوي افراد مقيم شهر مطالبه نمي شوند ،شكسته مي شوند و به صورت يك توده در مي آيند .بنابر اين آنها ميتوانند جمع آوري و بازيابي شوند و براي درست كردن چيزهايي مانند جعبه هاي جديد ، كيسه هاي كاغذي ، عايق ساختمانها ، لانه حيوانات يا بسته  بندي مواد استفاده مي شوند .

      بازگشت 


               

كاهش بسته بندي ها :

وقتي خريدارهاي فروشگاه خانم نعيمي سفارشهايي براي تهيه وذخيره مواد در فروشگاه مي دهند ،آنها سعي ميكنند مواد سفارش شده را با بسته بنديهاي كمتري تهيه كنند يا اينكه از بسته بندي هاي اكولوژيك استفاده كنند. اين نوع بسته بندي نيازمند صرف انرژي كمتر و منابع محدودتري براي توليد ميباشد.

خريدارهاي خانم نعيمي همچنين سعي مي كنند محصولاتي را كه در جعبه ها و صندوقهاي قابل تعويض هستند ذخيره كنند .محصولاتي كه به محيط آسيب

نمي رسانندو در بسته بندي هاي سازگار و متناسب با محيط عرضه مي شوند محصولات سبز ناميده ميشوند .

بسته بندي هايي كه سازگار با محيط نيستند شامل محصولاتي هستند كه در چندين لايه از پلاستيك پيچيده شده ،در بسته بندي آنها  ازفوم استفاده كردند و يا بسته هايي كه پوششهاي غير قابل تجزيه دارند .خريدارهاي خانم نعيمي به  توليد كننده هايي كه محصولات را براي فروشگاهها و مغازه ها فراهم ميكنند اطلاع مي دهند كه آنها و ساير مشتريهاي شهر بازيافت ، ترجيحا از محصولاتي كه در بسته بندي هاي سازگار با محيط پيچيده شده اند استفاده ميكنند . استفاده از اين گونه بسته بندي ها براي كار و توليدات كارخانه ها و توليد كننده ها نيز مناسب تر است .

        بازگشت 


           

مواد غذايي فله اي  و بدون بسته بندي :

از آنجا كه بسته بندي ها بالغ بر 30در صد مواد زائد مشتريها و مصرف كننده ها  را تشكيل ميدهد . سوپر ماركت خانم نعيمي به منظور كاهش مواد زائد ناشي از بسته بندي زياد به خريداران پيشنهاد مي كند تا از مواد غذايي تازه و يا مواد غذايي به صورت فله اي استفاده كنند .

مواد غذايي تازه مانند موز ، پرتغال و ساير ميوه هاي هسته دار بدون بسته بندي عرضه مي شوند واز منابع عالي ومهم تغذيه هستند. خريد مواد غذايي به صورت فله اي به خريدارهاي خانم نعيمي اجازه مي دهد تا تصميم بگيرند دقيقا به چه مقدار از موادغذايي احتياج دارند. تخمين خريدارها در مورد نيازهاي كوتاه مدت غذايي ، به كاهش ضايعات غذايي كمك مي كند و  خريد مواد غذايي براي مصارف بيشتر و طولاني تر بصورت فله اي در صورت تخمين صحيح ميزان مصرف علاوه بر كم كردن ميزان بسته بنديهابراي مشتري ارزانتر نيز تمام ميشود.

وقتي مواد غذايي بدون بسته بندي يا بصورت فله اي خريداري مي شود ، خريدارها مي توانند خريدهايشان را در صندوقهاي قابل تعويضي كه به فروشگاه مي آورند يا در كيسه هاي قابل استفاده مجددي كه خانم نعيمي فراهم مي كند بگذارند .

     بازگشت 


       

دستمالهاي كاغذي و ساير مواد كاغذي  :

هنگام خريد در جستجوي خريد محصولات و كالاهايي باشيد كه مي توانند بازيابي شوند يا اينكه قبلا بازيابي شده اند !

به برچسب ها نگاه كنيد وعلامت بازيابي را جستجو كنيد . امروزه بسياري از محصولات كاغذي موجود در قفسه هاي فروشگاهها ، قبلا بازيابي شده اند . با خريد محصولات بازيابي شده شما به صرفه جويي در مصرف منابع طبيعي با ارزش و همچنين به ايجاد بازار خريد وفروش براي اين مواد كمك ميكنيد . وقتي توليد كننده ها بدانند خريدارها به خوبي از مواد بازيابي شده استقبال ميكنند ،  مقدار بيشتري از آنها توليد مي كنند . در سوپر ماركت خانم نعيمي محبوبيت ومورد پسند واقع شدن دستمالهاي كاغذي و دستمال توالت كه از مواد بازيابي شده هستند نشانگر آن است كه بايد تنها درختان معدود واندكي براي توليد محصولات جديد بريده شوند .

        بازگشت 

Views: 1

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!