نوشته

مركز زائدات خطرناك شهر بازيافت

توسط شهر بازیافتدر فوریه 12, 2021

تحت نظارت و مديريت آقاي حامدي، مركز زائدات خطرناك شهر بازيافت، كار پردازش و دفع زائدات خطرناك را كه مي توانند براي انسانها و محيط خطرناك باشند انجام مي دهد با پوشيدن عينكهاي حفاظتي و دستكشهاي مخصوص با آقاي حامدي در اطراف مركز گشت بزنيد

 

آقاي حامدي

زائدات خطرناك به چندين شكل مايع ، جامد يا لجن كه تركيبي از هر دو مي باشد به مركز وارد مي شوند . بيشتر زائدات خطرناكي كه آقاي حامدي با آنها سر وكار دارد توسط توليدات كارخانه ها بوجود مي آيند .موادي كه آقاي حامدي به عنوان مواد زائد خطرناك به آنها رسيدگي مي كند عبارت است از :

مواد قابل احتراق ( آنها مي توانند آتش بگيرند ) خورنده ها ( آنها مي توانند باعث خوردگي فلزات شوند )

مواد راديو اكتيو (آنها مي توانند منفجر شوند ) سموم (آنها براي زندگي موجودات زنده مضر يا كشنده هستند )

 آقاي حامدي فهرست ارائه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست كه راهنماي جلوگيري از آلودگي ناشي از زائدات خطرناك است را مد نظر قرار مي دهد . راههای جلوگیری از آلودگی عبارتند از:

كاهش توليد زائدات : راههايي براي جانشين كردن مواد ايمني به جاي مواد خطرناك را بيابيد . براي مثال استفاده از حلالهاي ساخته شده از اسيدهاي طبيعي همچون آبليمو يا سركه بجاي يكي از مواد خطرناك .

بازيافت: تميز كردن و استفاده مجدد اجزا محتوي زائدات خطرناك همچون روغن موتور .

پردازش : تركيب زائدات خطرناك با ديگر مواد شيميايي، اجزا خطرساز را ايمن تر مي سازد . ( برخي از زائدات خطرناك بوسيله سوزاندن آنها در درجه حرارتهاي بسيار بالا نابود مي شوند )

دفن : بعد از پردازش زائدات خطرناک و تایید بی خطر شدن آنها دفن زائدات خطرناك در مركز دفن مي تواند صورت پذيرد .( زائدات خطرناك مايع مي تواند با ديگر مواد تركيب شوند مانند شيشه يا بتن تا به شكل جامد در آيند به طوريكه وقتي در مركز دفن ، دفن مي شوند ، حركت نكنند .


بازگشت

  : مركز دريافت زائدات خطرناك خانگي

پس مانده هاي خطرناك خانگي از مواد سمي استفاده شده در خانه توليد مي شوند از آنجائيكه زائدات خطرناك خانگي مي تواند خطر آفرين باشند آنها را نبايد هرگز به همراه زباله هاي معمولي دور ريخت . چرا ؟ انواع معيني از زائدات هنگاميكه با همديگر تركيب شوند مي تواند باعث آسيبهاي جسمي می شوند .

آنها اگر درون آبراهها يا جويها ريخته شوند مي توانند مخازن ضد عفوني كننده و سيستم هاي پردازش فاضلابها  را آلوده نمايند . همچنين آنها اگر در اطراف منزل رها شوند مي توانند براي بچه هاي كوچك و حيوانات خطرناك باشند. يك بخش از شغل مديريت آقاي حامدي مديريت اين زائدات مي باشد و او مركزي را كه شهروندان شهر بازيافت مي توانند زائدات خانگي استفاده شده اي همچون تميز كننده ها ، روان كننده ها ، حشره كشها رنگ باتريها و اسيدهاي باتري و روغن موتور و داروهاي تاريخ گذشته را به آنجا تحويل دهند را اداره مي كند . اگر شهروندي موادي را بياورد كه هنوز درب آنها باز نشده باشد يا محتويات آن خوب باشد يا قابل استفاده مجدد باشد آقاي حامدي اين مواد را در مخازن زائدات قابل معاوضه قرار مي دهد . او آنها را بلا عوض در اختيار ساير شهرونداني كه مي توانند از آنها استفاده كنند قرار مي دهد .

 


بازگشت

         ساختمان پردازش و دفع زائدات خطرناك

هنگاميكه مواد خطرناكي به مركز زائدات خطرناك آورده مي شوند آقاي حامدي اطمينان حاصل خواهد كرد كه آنها به دقت و براساس امكان اينكه آنها بتوانند بي خطر استفاده مجدد ، پردازش يا دفع گردند، جداسازي مي شوند . سپس آنها را به مكانهايي كه براي استفاده معين ، پردازش و يا  دفع در نظر گرفته شده ، انتقال خواهند داد .

 


بازگشت

         :   مكانهاي مخلوط كردن و استفاده مجدد از رنگها 

 رنگهايي كه به مراكز بازيافت آورده مي شوند توسط يك مخلوط كن مخصوص دوباره مخلوط مي شوند . آقاي حامدي رنگها را بر حسب درجه روشني آنها جدا کرده و مرتب کرده و دوباره آنها را بسته بندي مي كند . سپس او دوباره آنها را مي فروشد يا  به منظور بازيابي آنها ، آنها را در ظروف معاوضه و مبادله مواد زائد مي گذارد . اشخاص و گروههاي اطراف شهر از رنگهاي تركيب شده براي رنگ كردن خانه هايشان يا پوشاندن تصاوير استفاده مي كنند .

 


بازگشت

:   مركز جمع آوري بازيافت و بازيابي 

آقاي حامدي روغن موتور و انواع باتري ها و ضد يخها را جمع آوري مي كند و آنها را به شركتهايي مي فرستد . مواد شيميايي ظهور عکس كه در محتويات آنها نقره اي استفده شده اند را آقاي حامدي به كارخانه هاي داراي مجوز مي فرستد جايي كه بتواند نقره آن را استخراج نمود و دوبار مورد استفاده قرار گيرد .

 


بازگشت

      :  محل انتقال سوختهاي تركيبي 

 آقاي حامدي رنگهاي روغني و رنگهاي رقيق كننده و حلالها و قير را براي درست كردن و تعمير سقفها به كارخانه هاي داراي مجوزي كه آنها را با سوختها تركيب مي كند مي فرستد .انرژي اين مواد زائد مي تواند دوباره بازيافت شود زيرا آنها شامل مواد نفتي شيميايي هستند و مي توانند سوخته شوند . اين سوختهاي جديد به شركتها و کارخانجاتی مثل کارخانه سیمان منتقل مي شود كه می توانند آنها را در كوره هاي خود بسوزانند .( اين كوره ها بايد تجهيزات مخصوصي داشته باشند كه آلودگي هوا را به حداقل برسانند )

 


بازگشت

           :  مركز پردازش و خنثي سازي

خنثي سازي يكی از روشیهایی است كه برای بی خطر سازی مواد زائد خطرناك ، مورد استفاده قرار می گیرد .بعضي اسيدها، سموم غير قابل استنشاق ، و انواع ديگر مواد شيميايي مي تواند به اين روش پردازش شوند . آقاي حامدي اين نوع از مواد زائد را به كارخانه هاي مخصوصي مي فرستد تا آنجا حجم اين مواد را كاهش دهند يا آنها را به مواد زائدي كه خطرناك نباشد تبديل كنند .


بازگشت

                    : محل انتقال خاكستر 

افشانه ها ، مواد ضد آفت ، بعضي اسيدها  و انواع مواد شيميايي مي تواند در دماهاي بالا به صورت بي خطر بسوزند . در دماي بالا اين مواد تغيير حالت داده و به مواد بي خطر تبديل مي شوند . خاكستري كه بعد از سوختن بوجود مي آيد خطرناك است و در مركز دفن مواد زائد خطرناك دفن مي شود .

 

 بازگشت

 

 : آلودگي و سرمايه اي كه صرف پاكسازي منابع آلوده مي شود  

اگر مود زائد خطرناك به درستي در مركز دفن ویژه آنها،  كه جهت تحت كنترل در آوردن زباله خطرناك ساخته شده اند ، مصرف نشوند اين مواد به آبهاي زير زميني رخنه مي كنند . رخنه كردن اين مواد مشكل بزرگي است زيرا مواد زائد خطرناك،  خاكهای اطراف و آبهاي زيرزميني را آلوده مي كند . آگر خاك و آب توسط مواد زائد خطرناك آلوده شوند , تميز كردن آنها بسيار پرهزينه مي باشد . مردم بطور دقيق بايد خاك و آب را تميز نمایند تا استفاده آنها براي افراد محلي مشکلی ایجاد نکند. اين نوع پاكيزگي بسيار پرهزينه مي باشد .در گذشته , زماني كه مردم به درستي مواد زائد خطرناك را تحت كنترل درنمي آورند و صرفا آنها را دور مي انداختند ( درست مثل كاري كه سالها پيش در شهر كثيف انجام ميدادند ) برخي از نقاط كشور با اين مواد زائد آلوده مي شد . اين آلودگي سبب بروز مشكلاتي براي جوامعي كه در اين نقاط زندگي مي كردند مي شد .  براي كمك به پاكيزگي مكانهاي آلوده به مواد زائد خطرناك در برخي بخشها سرمايه گذاري صورت گرفته و طبق قانون به دولت اجازه داده شده تا كساني را كه مسئول ايجاد مواد زائد خطرناك هستند را بيابد و آنان را وادار به تميزي نمايد . دفتر نمايندگي حفاظت محيطي مي تواند براي از بين بردن آلودگي زباله خطرناك از طریق سرمایه مذکور برای بخشهایی كه عامل آلودگي نامشخص باشد و يا در صورتي كه افراد مسئول پول كافي براي پراخت هزينه هاي پاكسازي نداشته باشند به رفع آلودگی بپردازد .                                                                                 


بازگشت

 

      : مركز دفن مواد زائد خطرناك 

فقط حدود 1در صد مواد زائد خطرناك شهر بازيافت در مركز دفن ، دفن مي شوند كه حدود 20 مايل آنطرف تر از شهر واقع شده است . اطراف مركز دفن با دقت حصار كشيده شده تا از آلوده شدن خاك و آبهاي زيرزميني جلوگيري بعمل آيد . مواد زائد خطرناك مايع با مواد ديگر مخلوط مي شوند تا به صورت جامد در آيند ، بنابراين آنها درمكان ثابت مي مانند و روي زمين جاري نمي شوند . 


بازگشت

Views: 4

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!