نوشته

نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتهای مدیریت فعلی پسماندهای چوبی و سر شاخه در شهر تهران SWOT

توسط وب گردیدر فوریه 3, 2021
5/5 - (3 امتیاز)
نقاط ضعف مناطق مربوطه
عدم وجود پیمانکار 12
محدودیت فضا در برخی از سایتها جهت پذیرش سرشاخههای تولیدی 2 ،21،22
عدم وجود نیروی انسانی متخصص غالب مناطق
عدم آموزش کافی به پرسنل مربوطه جهت رعایت موارد ایمنی استفاده از دستگاه چیپر غالب مناطق
حجم بالای پسماند حجیم غیر قابل تفکیک غالب مناطق
سایز درشت چیپس تولیدی توسط دستگاه چیپر 2
قدیمی بودن دستگاه چیپر غالب مناطق
ظرفیت پایین دستگاه چیپر 2، 4
آلوده شدن پسماندهای حجیم چوبی و سرشاخهها با آلایندههای مختلف همه مناطق
عدم تفکیک مناسب پسماندهای حجیم چوبی و سرشاخه از دیگر پسماندها همه مناطق
عدم تفکیک پسماندهای چوبی و سرشاخه 4
خراب بودن دستگاه چیپر 11،18
 نبود سایت میانی جهت پردازش و تفکیک 8 ، 10، 15 ،19
محدودیت آمپر برق سایت مربوطه جهت استفاده دستگاه چیپر 1، 4،7، 18 ،21
عدم وجود دستورالعمل مناسب جهت شناسایی و تفکیک پسماندهای چوبی حجیم خطرناک همه مناطق
عدم وجود پروتکل ایمنی مشخص برای اپراتور دستگاه چیپر همه مناطق
عدم وجود پروتکل ایمنی مشخص برای کارگران جمع آوری کننده پسماندهای سطح شهر همه مناطق
عدم وجود پروتکل ایمنی مشخص برای کارگران تفکیک کننده پسماندهای حجیم همه مناطق
عدم انجام آزمایشها و آنالیزهای علمی لازم جهت بهینهسازی فرمولاسیون کود تولیدی از چپیس چوب 9 ، 5،14
عدم وجود مستندات کافی پیرامون چگونگی اثر به کارگیری کود تولیدی بر فضای سبز 9
نامناسب بودن فضا جهت تولید کمپوست 18

 

نقاط قوت مناطق مربوطه
وجود تجربیات نسبتاً موفق در برخی مناطق جهت به کارگیری سرشاخهها به عنوان مالچ یا کود زیستی در فضای سبز 14 ،5 ،9
وجود فضای نسبتاً مناسب جهت انباشت اولیه سرشاخهها همه مناطق به ،15 ،10 ، جز 8، 19
وجود دستگاه چیپر اکثر مناطق
انجام پایلوت موفق قلمهزنی سرشاخه درخت بید منطقه 19
احداث سایت مرکزی آزادشهر جهت مدیریت سرشاخه های شهر تهران  در منطقه 18

 

تهدیدها مناطق مربوطه
بارش برف و سردی هوا 1 ،4
معضل مالکیت زمین 4، 7
باریک بودن کوچهها به دلیل قدیمی بودن منطقه که بارگیری سرشاخه ها را دشوار میکند 12
آلوده بودن برخی پسماندهای حجیم چوبی به روغنها و آلایندههای دیگر همه مناطق همه مناطق
انتشار فرمالدهید از پسماندهای چوبی پرداخت شده به هوا همه مناطق و مکان دفن همه مناطق و مکان دفن آرادکوه
انتشار فرمالدهید از پسماندهای چوبی پرداخت شده به خاک همه مناطق و مکان دفن همه مناطق و مکان دفن آرادکوه
وجود مواد نگهدارنده خطرناک در برخی پسماندهای حجیم چوبی و خطر انتشار به خاک همه مناطق و مکان دفن آرادکوه
احتمال وقوع آتش سوزی به دلیل حجم بالای سرشاخه دپو شده همه مناطق و مکان دفن آرادکوه
احتمال نشت شیرابه از کود تولیدی 9 ، 5،14
هزینههای بالای جمع آوری و مدیریت سرشاخه در مقایسه با درآمد حاصله و اقتصادی نبودن همه مناطق
انتشار گازهای آلاینده به واسطه حمل و نقل ماشینهای جمع آوری همه مناطق

 

فرصتها مناطق مربوطه
حجم بالای سرشاخه تولیدی جهت ارزش افزاییهای مختلف همه مناطق
امکان استفاده از سرشاخه تولیدی جهت مالچ یا کود زیستی در فضای سبز مناطق همه مناطق
وجود فناوریهای مختلف ارزش افزایی پسماندهای حجیم چوبی همه مناطق
امکان استفاده از سرشاخه درختان مختلف جهت قلمه زنی و استفاده از نهال تولیدی در فضای سبز مناطق همه مناطق
امکان استفاده از چیپرهای در محل جهت کاهش حجم سرشاخه همه مناطق

 

 

Views: 62

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!