قوانین و دستورالعملها

ایمنی رانندگان خدمات شهری

توسط قوانین و دستورالعملهادر دسامبر 25, 2021

Rate this post ایمنی رانندگان خدمات شهری سالهای متمادی از طرح جمع آوری پسماند در شب می گذرد و بر اساس این طرح نیروهای خدمات شهری موظف گردیده اند عمده فعالیت خود را در شب انجام دهند. از آنجا که فعالیت شبانه با توجه به خصوصیات فیزیولوژیک بدن انسان که به روز کاری بیشتر تمایل […]

دستورالعمل تنظیم بازار پسماند در نشست ۴۶۴ شورای رقابت به تصویب رسید

توسط قوانین و دستورالعملهادر ژوئن 19, 2021

Rate this post شورای رقابت در نشست ۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را تصویب نمود. پیرو طرح مشکلات مرتبط با نحوه […]

کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی به منظور مدیریت پسماندهای خطرناک

توسط قوانین و دستورالعملهادر آوریل 27, 2021

Rate this post با پیشرفت علم و فناوری و ظهور انرژی ها و فناوری های نو، و استفاده گسترده تر از مواد رادیواکتیو و اجزای الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان جهت تولید انرژی و یا دستگاه های های تک (High Tech)، شاهد تولید روز افزون پسماندهای خطرناکی هستیم.  این پسماندهای خطرناک همان باقی مانده […]

پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل

توسط قوانین و دستورالعملهادر آوریل 27, 2021

Rate this post الحاقیه شماره 8 – ( فهرست A) پسماندهای موجود در این فهرست مشمول کنوانسیون بازل هستند. به عبارت دیگر پسماندهای مندرج در این فهرست از جمله موارد مذکور در الحاقیه شماره 1 و دارای خصوصیات موجود در الحاقیه شماره3 کنوانسیون بازل می باشند. لذا ضروری است واردات و صادرات آنها مطابق آیین […]

چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند

توسط قوانین و دستورالعملهادر آوریل 27, 2021

Rate this post ماده‌واحده: به استناد مواد هفتم (7) و هشتم (8) قانون مديريت پسماند مصوب 1383/2/20 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي مربوط مصوب 1384/5/1 هيئت محترم وزيران و دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند عادي شهري ـ ابلاغي به شماره 3/95225/3 به تاريخ 1385/7/17 وزير محترم كشور، شهرداري تهران مكلف است از […]

کنوانسیون بازل و تاکید بر انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک

توسط قوانین و دستورالعملهادر آوریل 27, 2021

Rate this post کنوانسیون بازل شامل ۲۹ ماده و ۹ الحاقیه و شاکله آن بر این اصل استوار است که کلیه انتقالات برون مرزی پسماندهای خطرناک مشمول مفاد کنوانسیون بازل فقط در میان کشورهای عضو و با رعایت مفاد آن و تنها در صورت وجود مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای مربوطه در کشور مقصد (پذیرنده […]

دستورالعمل سلامت ،ايمني و بهداشت عوامل اجرايي

توسط قوانین و دستورالعملهادر آوریل 27, 2021

Rate this post مشمول ماده 5 قانون مديريت پسماندها به استناد ماده 5 قانون مديريت پسماندها و قانون كار جهت حفظ ،تامين و ارتقاء سطح سلامت شاغليني كه در عمليات مختلف جمع آوري دستي ،ماشيني ،حمل ونقل جابجايي ،بازيافت ،پردازش ،انبار  ودفع پسماندهاي عادي،پزشكي (بيمارستاني) ،ويژه ،كشاورزي و صنعتي مشغول بكار هستند دستورالعمل سلامت ،ايمني و […]

نظامنامه فنی و اجرایی برف روبی جلد دوم

توسط قوانین و دستورالعملهادر فوریه 15, 2021

در کشورهای مختلف دنیا از روشهای گوناگون برای رفع مشکلات بارش برف در معابر استفاده می کندد این روشها شامل روشهای فیزیکی و شیمیایی است . در این مجموعه دستورالعملهای فنی و اجرایی مقابله با شرایط بحرانی زمان بارش برف و اقدامات مورد نیاز برای برف روبی توضیح دادهخ شده است

ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته

توسط قوانین و دستورالعملهادر ژانویه 1, 2021

Rate this post ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 19/12/1386 بنابه پیشنهاد شماره 39169 ـ 1 مورخ 1/7/1386 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (11) قانون مدیریت پسماندها ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت جز (3) بند (ج) […]

    error: Content is protected !!