بایگانی برچسب: پسماند

قانون مدیریت پسماندها

توسط قوانین و دستورالعملهادر دسامبر 21, 2020

5/5 – (1 امتیاز)  ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آن ها، کلیه وزارتخانه و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکر نام می […]

    error: Content is protected !!