کتابها و مقالات مرتبط با دفع پسماند

نرم افزار بهداشت و ایمنی مدیریت پسماند


توضیحات

5/5 - (1 امتیاز)
اجرا و هدایت موفقيت آميز سيستم مدیریت HSE یکی از مسئوليت های سازمان بوده و مستلزم مشارکت فعال تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی سازمان است و این امر بایستی هنگام طراحی ساختار سازمانی و تخصيص منابع، مد نظر قرار گيرد. در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نقش ها، وظائف، مسئوليت ها و اختيارات و ارتباط لازم بين واحدها تعریف گردیده و کليه واحدهای سازمان متناسب با وظایف محوله نسبت به  مستندسازي و ارتباط بين نقش ها، مسئوليت ها و اختيارات، وظايف و روابط بين واحدي مورد نياز براي سيستم مديريت HSE اقدام می­نمایند.

بر این اساس مستندات سیستم مدیریت HSE از اجزای ذیل تشکیل یافته است:

  • خط مشي HSE
  • نظامنامه
  • روش اجرایی مدون کنترل سوابق و مستندات و سایر روش های اجرایی
  • دستورالعمل ها، فرم‌ها و جداول، پیوست‌ها
  • استاندارد‌ها و مراجع فنی ( مدارک برون سازمانی)
  • سوابق که وجود آن‌ها برای اثبات انطباق سیستم پیاده شده در سازمان با الزامات سیستم مدیریت HSE ضرورت دارد.
  • مدارک کنترل سوابق و اندازه‌گیری فرآیندها

فهرست كليه مستندات مرتبط با بندهاي استاندارد در پیوست این نظامنامه آمده است.

كنترل مدارك

یکی از اقدامات مرتبط با استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت HSE  کنترل مستندات می باشد

در این قسمت از کار همگي کارکنان بايد اطمينان حاصل نمايند كه مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهيه، انتشار و تغيير مستندات براي اطمينان از اينكه مستندات صحيح مورد استفاده قرار مي‌گيرند تحت نظارت نماینده مدیریت  انجام مي‌شود. كليه مدارك با استفاده از روش اجرايي كنترل مستندات به شماره:  HSEQ-PR-001/00مورد كنترل قرار مي‌گيرند، كه نحوه تهيه، بازنگري، اصلاح، شماره‌گذاري، چاپ و نحوه از رده خارج كردن مدارك در اين سند مشخص شده است. بعلاوه براي نشان دادن وضعيت بازنگري و تجديد نظر اين دسته از مستندات جدول و فرم هايي كه در روش اجرايي فوق معرفي شده است، تهيه مي‌گردد تا از اين طريق از بكارگيري مدارك نامعتبر و يا منسوخ در سطح سازمان جلوگیری گردد. ضمناً براي نشان دادن وضعيت مستندات از مهرهاي رنگي كه در روش اجرايي كنترل مستندات آمده است استفاده مي‌شود.

يادآوري1: كليه مستندات قبل از صدور (تغيير بازنگري) از نظر كفايت به وسيله مديران واحدها مورد بررسي قرار مي‌گيرند. صدور اصلاحيه‌ براي مستندات بعد از تأييد نماينده مديريت و تصويب نهايي مديرعامل انجام مي‌شود.

يادآوري2: نسخ لازم از مدارك و مستندات در تمام مكان‌هاي مورد نياز در دسترس كاركنان است.

يادآوري3: كليه مدارك و استانداردهاي برون سازماني توسط نماینده مدیریت و مطابق رويه كنترل مدارک و مستندات تحت كنترل قرار مي­گيرد.

همچنین لیست دستورالعمل های مرتبط با ریسک ها و جنبه های بهداشتی، ایمنی و محیط زیست که به منظور کنترل معیارهای عملیاتی مدون شده اند، به قرار ذیل می­باشد:

1 دستورالعمل رعایت ایمنی و بهداشت HSEQ-WI-001/00
2 دستورالعمل ایمنی و اطفاء حریق HSEQ-WI-003/00
3 دستورالعمل ارزیابی و پایش محیط زیست HSEQ-WI-004/00
4 دستورالعمل رانندگی و کار با لیفتراک HSEQ-WI-005/00
5 دستورالعمل ایمنی انبار HSEQ-WI-006/00
6 دستورالعمل جوشکاری و برشکاری HSEQ-WI-007/00
7 دستورالعمل ايمني و بهداشت و محيط زيست آبدارخانه HSEQ-WI-008/00
8 دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی HSEQ-WI-010/00
9 دستورالعمل استفاده بهینه از انرژی HSEQ-WI-011/00
10 دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات سنگین HSEQ-WI-012/00
11 دستورالعمل ایمنی برق HSEQ-WI-013/00
12 دستورالعمل نگهداری و بازرسی وسایل نقلیه HSEQ-WI-014/00
13 دستورالعمل تهیه، نصب و تجهیز وسائل جعبه کمکهای اولیه HSEQ-WI-016/00
14 دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع HSEQ-WI-017/00
15 دستورالعمل ایمنی گودبرداری HSEQ-WI-018/00
16 دستورالعمل کار در فضای بسته HSEQ-WI-019/00
17 دستورالعمل مدیریت ضایعات و پسماندها HSEQ-WI-022/00
18 دستورالعمل صرفه جويي در مصرف برق HSEQ-WI-024/00
19 دستورالعمل ايمني محل استقرار جداسازی HSEQ-WI-025/00
20 دستور العمل صرف جویی آب HSEQ-WI-027/00
21 دستورالعمل رعایت نکات بهداشتی و ایمنی واحد خدمات HSEQ-WI-028/00
22 دستورالعمل مدیریت فضای سبز HSEQ-WI-032/00
23 دستورالعمل کنترل فعالیتهای فنی و عمرانی HSEQ-WI-033/00
24 دستورالعمل کار در خطوط جدا سازی HSEQ-WI-034/00
25 دستورالعمل اصول و مقررات ايمني براي بازديدکنندگان HSEQ-WI-035/00
26 دستورالعمل ایمنی کارواش HSEQ-WI-036/00
27 دستورالعمل حفاظ گذاری تجهیزات HSEQ-WI-038/00
28 دستورالعمل مدیریت ایستگاههای انتقال پسماند HSEQ-WI-039/00
29 دستورالعمل  نظارت برعملکرد پیمانکاران HSEQ-WI-040/00
30 دستورالعمل استفاده از تجهیزات اطفاء حریق HSEQ-WI-041/00
31 دستورالعمل تشکیل جلسات HSE HSEQ-WI-043/00
32 دستورالعمل تشویق و تنبیه HSEQ-WI-044/00
33 دستورالعمل انتخاب و ارزیابی پیمانکاران HSEQ-WI-045/00
34 دستورالعمل تدوین HSE-PLAN پیمانکاران HSEQ-WI-046/00
35 دستورالعمل معاینات شغلی HSEQ-WI-047/00
36 دستورالعمل ارزیابی و ارتقای سطح فرهنگ HSE HSEQ-WI-050/00
37 دستورالعمل بازرسی از تأسیسات و اماکن HSEQ-WI-051/00
38 دستورالعمل گزارش آنومالی ها HSEQ-WI-053/00
39 دستورالعمل پایش عوامل زیان آور محیط کار HSEQ-WI-054/00
40 دستورالعمل MSDS مواد شیمیایی HSEQ-WI-055/00
41 دستورالعمل ایمنی کار با کامپیوتر HSEQ-WI-056/00
42 دستورالعمل ایمنی حمل و نقل و بالابرها HSEQ-WI-057/00
43 دستورالعمل حفاظت از محیط زیست HSEQ-WI-058/00

هر کدام از این دستورالعملها و روش های اجرایی دارای فرمهایی است که برای تکمیل مستمر آنها نیاز به منابع زیاد کاغذ می باشد . بدین منظور در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ، نرم افزار ممیزی و بازرسی HSE تهیه گردید و فرمهای مربوطه در نرم افزار قرار داده شد و ثبت اطلاعات از سیستم کاغذی به دیجیتالی منتقل گردید . بدین ترتیب بانک اطلاعاتی قوی از اطلاعات پیمانکاران و فعالیتهای مرتبط با HSE ایجاد گردید

نوع مدرک

شماره مدرک

محل نگهداری

مدت نگهداری

روش اجرایی كنترل مدارک و سوابق

HSEQ-PR-001/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی مدیریت تغییر

HSEQ-PR-004/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی یکپارچگی سرمایه

HSEQ-PR-005/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی واکنش در برابر شرایط اضطراری

HSEQ-PR-007/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرايي ثبت، بررسي و تجزیه و تحلیل رويدادها

HSEQ-PR-009/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی پایش و اندازه گیری

HSEQ-PR-010/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی ممیزی داخلی

HSEQ-PR-012/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی بازنگری مدیریت

HSEQ-PR-013/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

HSEQ-PR-014/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی مدیریت دانش

HSEQ-PR-023/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی شناسایی خطرات HSE، ارزیابی و مدیریت ریسک

HSEQ-PR-027/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران

HSEQ-PR-028/00

واحد HSE

2 سال

روش اجرایی آموزش HSE مبتنی بر صلاحیت

HSEQ-PR-030/00

واحد HSE

2 سال

دستورالعمل نظارت بر عملکرد پیمانکاران

HSEQ-WI-040/00

واحد HSE

2 سال

دستورالعمل ارزیابی و ارتقاء سطح فرهنگ HSE

HSEQ-WI-050/00

واحد HSE

2 سال

نرم افزار شناسنامه hse

 

Download (PDF, 3.62MB)

نکته مهم

ضمنا به اطلاع می رساند با توجه به امکان قرار گرفتن بانک اطلاعات نرم افزار در سرور هاست، کاربران و علاقمندان استفاده از نرم افزار می توانند علاوه بر محیط های شبکه داخلی ، در مجموعه هایی که شبکه داخلی ندارند از طریق اینترنت نیز با سرور ارتباط برقرار نمایند.
در صورت تمایل ، می توانید ضمن تماس با شماره 0121595895 و با اخذ یوزر و پسورد از محیط اجرایی برنامه مطلع شوید

Views: 196

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نرم افزار بهداشت و ایمنی مدیریت پسماند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!