کتابها و مقالات مرتبط با دفع پسماند

مدیریت شیرابه در مجتمع پردازش آرادکوه


توضیحات

5/5 - (1 امتیاز)
در این مجموعه تلاش شده است مستنداتی که تا کنون در جهت مدیریت شیرابه پسماندهای شهر تهران تهیه گردیده در یک مجموعه ارائه گردد . امید است که نتایج این تحقیقات و گزارشات که به صورت غیر رسمی در اینجا ارائه گردیده برای محققین و دانش پژوهان مفید باشد. لذا  پیشنهاد می گردد برای دریافت آخرین گزارشاتبه واحد پژوهش سازمان مدیریت پسماند مراجعه گردد

 

چکیده

شیرابه عبارت است ازمایعی بد بو به رنگ قهوه ای تیره که ازداخل زباله های تر به خارج تراوش کرده و حاوی مواد محلول ومعلق می باشد. با توجه به اینکه در گذشته بخش عمده‌ای از پسماندهای تر شهر تهران در مرکز دفن آرادکوه مدفون می گردید و با استفاده از زه کش ها ،دریاچه‌ای وسیع از شیرابه به وسعت تقریبی 18 هکتار در مرکز دفن آرادکوه بوجود آمده بود، از جمله  معضلات، بوی بد و آلودگی آن برای ساکنین اطراف آراد کوه و همچنین معضلات  زیست محیطی شیرابه و آلودگی های بالای شیمیایی و میکروبی آن  و همچنین احتمال نفوذ شیرابه به منابع آب زیر زمینی باعث گردید سازمان مدیریت پسماند راهکاری برای مدیریت شیرابه های تولیدشده پیدا کند. که درنهایت   پروژه  ساخت و احداث تصفیه خانه شیرابه با همکاری دانشگاه تهران (بعنوان مرجع علمی کشور) وبا همکاری شرکت های داخلی آغازگردید و پس ازطی مراحل پایلوت وآزمایشگاهی و تهیه نقشه و طرح های ساخت نهایتا در بهمن ماه سال 1391 افتتاح وعملیاتی گردید. در این مقاله به بررسی چگونگی روندتصفیه شیرابه باتوجه به امکانات موجود در تصفیه خانه مجتمع آراد کوه می پردازیم.از جمله آزمایش های شیمیایی که بر روی شیرابه انجام می شود قبل و بعد از تصفیه می توان  EC، pH، TDS، BOD ، CODواز جمله آزمایش های میکروبی می توان به کیفیت ظاهری، شمارش کلیه کلیفرمها، شمارش کلیه کلیفرمهای گوارشی به این موارد اشاره کرد که بررسی نتایج آزمایش های قبل و بعد از تصفیه  نشان می دهد که تصفیه شیرابه یک راهکار موثرومفید برای مدیریت شیرابه در مجتمع آراد کوه  می باشد.

آشنایی با بخشهای مختلف تصفیه خانه شیرابه

تصفیه خانه شیرابه آرادکوه دارای بخشهای زیر میباشد :
واحد دانه گیری و پمپاژ شیرابه
حوضچه های تقسیم بیهوازی
مخازن تصفیه بیولوژیکی بیهوازی
واحد تصفیه شیمیایی
مخازن ته نشینی
حوضچه های تقسیم هوازی
مخازن تصفیه بیولوژیک هوازی
واحد فیلتراسیون غشایی MBR
واحد ازن زنی
واحد گند زدایی و کلر زنی

 

 

Download (PDF, 11.9MB)

Download (PDF, 3.3MB)

Download (PDF, 329KB)

Download (PDF, 285KB)

Download (PDF, 3.3MB)

 

باز چرخانی و امحاء شیرابه ( Recirculation  And Treatment Of Leachate )

یکی از روش های موثر برای تصفیه شیرابه، جمع آوری وبازگردش شیرابه از محل دفن می باشد. هنگامی که شیرابه به محل دفن برگردانده می شود غلظت اجزاء ترکیبی آن دراثر فعالیت های بیولوژیکی وسایر واکنش های فیزیکی وشیمیایی که دردرون محل دفن زباله اتفاق می افتد ، کاهش می یابد .مزیت عمده بازگردش شیرابه به محل دفن ،بهبودی گاز محل دفن است که حاوی متان می باشد و هم چنین افزایش سطح تبخیر شیرابه  و کاهش سطح دریاچه و رفع آثار سوء زیست محیطی آن می باشد بدین منظور از سال 1391 تا کنون در چهار مرحله این پروژه انجام پذیرفته که نتایج به شرح ذیل می باشد .

1 – فاز اول  – سال 1391  – به مدت چهار ماه روزانه 200 مترمکعب که در مجموع 24000 ( بیست و چهار هزار ) متر مکعب از شیرابه دریاچه امحاء گردیده است .

2-فاز دوم –  سال 1392 – به مدت چهار ماه روزانه 400 مترمکعب که در مجموع 48000 ( چهل و هشت  هزار ) متر مکعب از شیرابه دریاچه امحاء گردیده است .

3- فاز سوم – سال 1393 – به مدت هفت  ماه روزانه 700 مترمکعب که در مجموع 133000متر مکعب از شیرابه دریاچه امحاء گردیده است .

4- فاز چهارم –  سال 1394 – که از ابتدای سال 1394 با طراحی و ساخت  پنج  ایستگاه باز چرخانی و دو دستگاه موتور لیستر و چهار دستگاه پمپ برقی و 3500 متر لوله گذاری  ( پلی اتلین 110 mm )  پروژه آغاز گردیده و تا انتهای سال 1394 میزان باز چرخانی به شرح ذیل می باشد :

 • ایستگاه باز چرخانی ضلع شمالی دریاچه  21200 متر مکعب
 • ایستگاه باز چرخانی ضلع جنوبی دریاچه 136545 متر مکعب
 • ایستگاه باز چرخانی تپه شصت و پنج     16213 متر مکعب
 • ایستگاه باز چرخانی ورودی مرکز دفن    22485 متر مکعب
 • ایستگاه باز چرخانی مسیر جاده تصفیه خانه 260  متر مکعب
 • ایستگاه باز چرخانی فوکوکا  34412 متر مکعب
 • ایستگاه باز چرخانی سلول دفن بهداشتی 8350 متر مکعب
 • ایستگاه باز چرخانی دریاچه           113800 متر مکعب

 

 

اهداف پروژه بازچرخانی و امحاء شیرابه به شرح ذیل :

  كاهش سطح، عمق و حجم  دریاچه

– تبخير شيرابه.

–  افزايش توان توليد گاز متان در آينده و توليد انرژي با نفوذ شيرابه به روش ثقلي به اعماق لندفیل

 • رفع آثار سوء زیست محیطی شیرابه

 

 

پیامدها و یا محاسن و نتایج بازچرخانی شیرابه به شرح ذیل است :

 • تشکیل بیوفیلم بی هوازی روی لایه های جامد ضایعات دفن شده و حذف مواد آلی قابل تجزیه
 • جذب سطحی برخی مواد روی سطوح و جامدات دفن
 • جذب شیرابه در بخش هایی از ضایعات و مواد دفن شده (کاهش یا محدود کردن حجم شیرابه)
 • بطور کلی پدیده های مختلف، فیزیکی (مثل صاف کردن) وشیمیایی و بیولوژیک
 • افزایش رطوبت داخل مراکز دفن به صورت کنترل شده و در نتیجه انجام موثرتر فرآیندهای مختلف، و توزیع یکنواخت تر مواد مغذی و آنزیمها و میکروارگانیسم ها در داخل دفنگاه بخصوص باکتریهای متان سازها
 • امکان ذخیره موقت شیرابه در داخل دفنگاه در بعضی فواصل و شرایط آب و هوایی
 • بهبود کیفی شیرابه
 • تبخیر بخشی از شیرابه به علت چرخش روی سطح دفن
 • کم کردن زمان لازم جهت تثبیت دفن (معولا از چند دهه به 2-3سال)
 • تسریع تجزیه ضایعات آلی دفن شده و افزایش گاز تولیدی متان

Download (PDF, 3.21MB)

مقایسه خروجی تصفیه خانه شیرابه با آبهای منطقه

ردیف نام آزمایش چاه منطقه 20 چاه واوان چاه دیوار ارتش چاه صالح آباد چاه ورودی مرکز دفن خروجی تصفیه خانه استاندارد آبیاری
1 EC(µm/Cm) 7160/4 1825/52 6524/46 1248/45 31926 3149/31 2000
14 کدورت ( Turbidity) 14/3 10/9 188 9/9 10/3 18/4 50
12 BOD5 15 13 33 10 13 59/7 100
13 COD 28 24/2 56/7 22/4 25/4 89/6 200
2 PH 8/04 7/87 7/66 7/84 7/67 8/03 7/5
5 NO3 49/3 27 48/2 57/8 69/3 70/6
6 NO2 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05 0/05

 

 

نام آزمایش خروجی تصفیه خانه 2 خروجی تصفیه خانه 3 استاندارد آبیاری
Cr(ppm) کروم 3 <0.1 1
Tss(ppm)مجموع مواد معلق 88 70 100
Cd(ppm)کادمیم <0.05 <0.05 0/05
Pb(ppm)سرب <0.1 <0.1 1
Co(ppm)کبالت 0/06 <0.05 0/05
Ni(ppm)نیکل 0/12 <0.1 2
Mn(ppm)منگنز <0.1 <0.1 1
DO(ppm)اکسیژن محلول 1/5 2/1 2
EC(µm/Cm) 7589/4 3879/69 2000
کدورت ( Turbidity) 18/2 205 50
BOD5 (ppm ) 120 46 100
COD (ppm ) 204/8 76/8 200
PH 7/64 8/3 7/5
NO3 (ppm ) 143/4 29/5
NO2 (ppm ) <0.1 <0.1
نام آزمایش خروجی تصفیه خانه 2 خروجی تصفیه خانه 3 استاندارد آبیاری
Total Coliform ( MPN /100ml) >1100 20 1000
Fecal Coliform ( MPN/100ml ) >1100 15 400

Views: 3

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت شیرابه در مجتمع پردازش آرادکوه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  error: Content is protected !!