کتابها و مقالات مرتبط با دفع پسماند

لیست تعدادی از مقالات تخصصی پسماند و لینک دانلود آنها


توضیحات

3.2/5 - (6 امتیاز)
عنوان Size
1. نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند 405.88 KB Download
2. نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله 272.33 KB Download
3. مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب 310.08 KB Download
4.ليست مقالات رسيده به دفتر دبيرخانه سومين همايش ملي مديريت پسماند 126.01 KB Download
5. روش های تبدیل پسماند به RDF 319.28 KB Download
6. استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT 213.75 KB Download
7.از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید 390.10 KB Download
8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین 393.84 KB Download
9.اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران 323.79 KB Download
10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج 386.06 KB Download
11. بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی 438.59 KB Download
12.بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی 238.68 KB Download
13. بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی 236.74 KB Download
14.بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی 1.04 MB Download
15. بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران 1.07 MB Download
16. بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده 197.95 KB Download
17. بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های 343.43 KB Download
18. بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست 460.43 KB Download
19. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران 496.23 KB Download
20. بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم 361.90 KB Download
21. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند 366.09 KB Download
22. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 333.16 KB Download
23. پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران 885.70 KB Download
24. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت 280.29 KB Download
25. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی 604.22 KB Download
26. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی 532.81 KB Download
27. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها 282.03 KB Download
28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی 259.96 KB Download
29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » 268.87 KB Download
30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD 603.83 KB Download
31.فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی 228.44 KB Download
32. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه 955.88 KB Download
33.کنترل کیفی کود آلی 266.44 KB Download
34.مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی 294.46 KB Download
35. مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه 237.09 KB Download
36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی 292.88 KB Download
37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی 466.14 KB Download
38. معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک 300.49 KB Download
39. مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها 337.81 KB Download
40. نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى 212.02 KB Download
41. بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری 442.45 KB Download
42. استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشور 78.89 KB Download
43. مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری 61.04 KB Download
44. مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد 703.00 KB Download
45. ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی 210.02 KB Download
46. پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز 353.88 KB Download
47. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی 145.19 KB Download
48. معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان 213.75 KB Download
49. مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری 390.10 KB Download
50. بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت 393.84 KB Download
51. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین 323.79 KB Download
52. 10- ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان 206.79 KB Download
53. 11- ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی 385.20 KB Download
54. بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت 166.83 KB Download
55. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری 203.97 KB Download
56. تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز 238.89 KB Download
57. تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر 131.03 KB Download
58. مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری 118.42 KB Download
59. جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت 295.09 KB Download
60.بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک 138.51 KB Download
61. بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم 318.77 KB Download
62. بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد 366.89 KB Download
63. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان 362.74 KB Download
64. لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 471.02 KB Download
65. قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا 444.49 KB Download
66. سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری 508.88 KB Download
67. بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن 119.49 KB Download
68. طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران 452.09 KB Download
69. بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر 179.14 KB Download
70. مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز) 260.61 KB Download
71. امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در 72. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان) 96.10 KB Download
72. بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها 192.09 KB Download
73. امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافت 110.28 KB Download
74. بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کگاهش ضایعات 181.29 KB Download
75. تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید 245.75 KB Download
76. بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد 109.74 KB Download
77. آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن 340.41 KB Download
78. مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک 143.49 KB Download
79. جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی 107.15 KB Download
80. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران 333.65 KB Download
81. توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه 312.96 KB Download
82. لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند 82.94 KB Download
83. بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد 358.77 KB Download
84. بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن 120.73 KB Download
85. جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری 185.59 KB Download
86. امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوه 461.31 KB Download
87. بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست 119.48 KB Download
88.یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست 306.68 KB Download
89. تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی 173.14 KB Download
90. بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج 120.87 KB Download
91. تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد 420.94 KB Download
92. بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست 495.96 KB Download
93. نتایج مطالعات مدیریت پسماد منطقه چابهار (شهری و روستایی) 495.96 KB Download
94. تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی 109.80 KB Download
95. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها 187.01 KB Download
96. بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب 116.06 KB Download
97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران 179.10 KB Download
97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران 175.97 KB Download
99. طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد 106.97 KB Download
100. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری 203.97 KB Download
101. جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرود 211.40 KB Download
102. مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد 248.27 KB Download
103. بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف 192.89 KB Download
104. بررسي كمي و كيفي زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آباده 139.95 KB Download
105. بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان 115.37 KB Download
106. بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمين 120.82 KB Download
107. بررسي وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آن 205.82 KB Download
108. بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران 149.42 KB Download
109. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند 366.09 KB Download
110. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران 126.31 KB Download
111. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران 489.42 KB Download
112. ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکت 557.50 KB Download
113. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداري منطقة 3 126.31 KB Download
114. امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريز 281.74 KB Download
115. بررسی تولید ورمی کمپوست 351.29 KB Download
117. « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ 268.87 KB Download
118. گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-1391- واحد پردازش 3.30 MB Download

 

مقاله های آموزشی حجم
1. نگاهی به بازیافت و مدیریت زباله در سنگاپور : سرزمین بدون پسماند 132.63 KB Download
2. بازیافت مواد در منزل 141.00 KB Download
3.بازیافت و تفکیک زباله در تهران 104.06 KB Download
4. بازیافت زباله ها 107.35 KB Download
5. زباله یا پسماند 138.16 KB Download
6. زباله , زباله ی کثیف 162.41 KB Download
7. طلای کثیف 135.13 KB Download
8.کاهش زباله 34.25 KB Download
9.کمپوست زباله های شهری 97.40 KB Download
10.روش تهیه کمپوست زباله های شهری 98.59 KB Download
11.کرم های زباله خوار 133.38 KB Download
12.کمپوست چیست 37.09 KB Download
13.مراحل بازیافت پلاستیک 133.22 KB Download
14. مردم شناسی به کمک زباله 32.91 KB Download
15. نقش بازیافت در کره ی زمین 39.25 KB Download
16.مدیریت زباله های بهداشتی در کشورهای جهان 1.46 MB Download
17.پروژه ی نظر خواهی از شهروندان 276.55 KB Download
18.تصاویر مخازن ویژه جمع آوری پسماند خشک 2.17 MB Download
19.سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران 1.80 MB Download
20.نهمین همایش بهداشت ملی 76.20 KB Download
21. مدیریت زباله های شهری توسط زنان و ارتقاء کیفیت سلامت در خانواده 76.20 KB Download
22. پروژه نظرخواهی از شهروندان در مورد عملکرد سیستم جمع آوری مکانیزه زباله در شهر تهران 276.55 KB Download
23. تصاویر مخازن ویيه جمع آوری پسماند خشک در برخی کشورها 2.17 MB Download
24. مدیریت زباله های بهداشتی در کشورهای جهان 1.46 MB Download
25. مدیریت پسماند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا- روش ها و هزینه ها 1.80 MB Download
1 وضعيت حقوقي مديريت پسماند Download
2 ورمي کمپوست Download
3 واژه نامه پسماند Download
4 مهندسي محيط زيست Download
5 مکانيابي ايستگاه هاي انتقال پسماند Download
6 مديريت زباله هاي شهري Download
7 مديريت پسماندهاي شهري و صنعتي Download
8 مديريت پسماندهاي بتوني Download
9 مديريت پسماند، بهداشت و محيط زيست Download
10 مديريت پسماند در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا Download
11 مديريت پسماند در دو شهر برتر دنيا Download
12 مديريت پسماند در ايران و جهان Download
13 مديريت پسماند Download
14 ليست پسماندهاي ويژه Download
15 کنوانسيون بازل Download
16 قوانين مديريت پسماند Download
17 قانون و آيين نامه اجرايي مديريت پسماند Download
18 شيوه نامه اجرايي کاهش و اجتناب توليد پسماند Download
19 زباله سوزها و آلودگي ناشي از آن Download
20 راهنماي طبقه بندي انواع پسماندها Download
21 دفع پسماندهاي بيمارستاني Download
22 جمع آوري و دفع پسماند Download
23 بازيافت پلاستيک Download
24 بازيافت باتري Download
25 انواع مخازن جمع آوري پسماند خشک Download
26 انرژي زيست توده و بيوگاز Download

 

 

بیشتر بدانیم : لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه سازمان مدیریت پسماند تهران

 

Visits: 369

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لیست تعدادی از مقالات تخصصی پسماند و لینک دانلود آنها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!