پاسخ به: کاهش هزینه های جمع آوری پسماند

#5414
mirzaee
مشارکت کننده

در حالی که حدود 52 درصد هزینه های کل مدیریت پسماند به موضوعات مربوط به رفت و روب معطوف است ولی به نظر می رسد این بخش از سیستم مدیریت پسماند کمتر مورد توجه است . از طرفی از آنجا که بخشی از هزینه کردهای مربوط به پسماندها در مراحل و فرآیندهای تفکیک و نیز پردازش جبران می گردد ارتقاء سیتم های مربوطه که به افزایش کارایی آنها بی انجامد می تواند در کاهش بار هزینه های مدیریت پسماند منجر گردد
در خصوص افزایش کارایی سیستم ها و فرآیند ها نگاهی به آنالیز زباله ورودی به آرادکوه از ایستگاه دوکوهه و مقایسه آن با سایر ایستگاهها نشان می دهد حتی با اقدامات جزیی که در ایستگاه مذکور صورت گرفته ایستگاه فوق به خلوص 93.3 درصدی رسیده در حالی که ایستگاه کوهک که همان تجهیزات را دارا می باشد خلوص زباله تر 76.1 را کسب نموده است

    error: Content is protected !!