پاسخ به: تفکیک پسماند در زمان شیوع ویروس کرونا

#3986
admin
مدیرکل

تعدادی از همراهان گرامی تماس گرفتند و گفتند تفکیک باید تعطیل شود.
البته پاک کردن صورت مساله زودترین و آسانترین راه حل است.
می توان تفکیک در مبدا را انجام داد و در مقصد به جای استفاده از نیروی انسانی از ربات استفاده کرد، ظاهرا فقط از ربات در ایران در مسابقات جهانی استفاده می شود و کاربردی برای کشور هم ندارد.

    error: Content is protected !!