حمل و نقل

حمل مواد خطرناک

توسط حمل و نقلدر ژانویه 10, 2022

Rate this post یکی از پسماندهای خطرناک که در سطح شهر تولید می گردد پسماندهای پزشکی است و حمل آن می تواند تابع قوانین حمل پسماندهای خطرناک قرار گیرد. شناخت فاکتورهای موثر بر ریسکهای حمل و نقل مواد خطرناک و همچنین سازو کارهای نظام مند برای اتخاذ تصمیمهای کاهش این ریسکها که در این پایان […]

    error: Content is protected !!