شهر بازیافت

کمپوست تجاری

توسط شهر بازیافتدر فوریه 22, 2021

Rate this post توصيف اين برنامه به مشاغل آموزش مي دهد كه چطور بوسيله فرستادن زائدات گياهي شان به مراكز كمپوست تجاري, هزينه هاي ايجاد و نگهداري فضاهاي سبز شان  راكاهش دهند .(مراكز كمپوست تجاري از زائدات گياهي كمپوست توليد كرده و آنرا مي فروشند)   بسياري از مشاغل داراي فضاهاي سبزي هستند كه بايد […]

بازیافت تجاری

توسط شهر بازیافتدر فوریه 22, 2021

Rate this post توصيف اين برنامه به مشاغل آموزش ميدهد كه چگونه برنامه هاي بازيابي را اجرا كرده و هزينه هاي جمع آوري مواد زائد خود را كاهش دهند . شركت هاي بزرگ حدود 3.5 درصد مواد زائد جامد را توليد مي كنند . با اجراي اين برنامه آنها به محافظت از آب و هوا […]

دريافت هزينه جمع آوري زباله

توسط شهر بازیافتدر فوریه 22, 2021

Rate this post توصيف در برخي از كشورها دريافت هزينه جمع آوري مواد زائد توسط يك سيستم كه قيمت گذاري مواد زائد نام دارد تعيين مي شوند . اين سيستم به اين معني است كه شما بايد مبلغي در مقابل جمع آوري مواد زائد بپردازيد . در ازاي كيسه ها و ظروف زباله بزرگتر بايد […]

ایجاد مراکز بازیافت

توسط شهر بازیافتدر فوریه 16, 2021

Rate this post اين برنامه يك مركز بازيافت محلي را بر پا مي سازد . شهروندان مي توانند مواد قابل بازيافت،را همچون آلو مينيوم ، شيشه و كاغذ به آنجا بياورند . هزينه اين برنامه كمتر از برنامه جمع آوري مواد قابل بازيافت خانگي است زيرا شهرداري مجبور نيست كاميونهايي را براي جمع آوري زائدات […]

جمع آوری زائدات باغبانی و پسماندهای غذایی

توسط شهر بازیافتدر فوریه 16, 2021

Rate this post جمع آوري زائدات باغبانی   حياط ـ1600000000 ريال توصيف اين برنامه يك سرويس جمع آوري مواد زائد حياط را در شهر داير مي كند . در اين برنامه برگها ، شاخه ها و تزئينات حياط جمع آوري مي شوند . هر كشور برنامه جمع آوري مواد زائد حياط مخصوص و مورد نياز […]

توسعه طرح جمع آوري مواد قابل بازيافت از كنار درب منازل

توسط شهر بازیافتدر فوریه 16, 2021

Rate this post توصيف اين برنامه ، طرح جمع آوري زائدات را از كنار درب منازل شهروندان داير مي كند . در بسياري از كشورها اين طرح براي جمع آوري انواع مواد قابل بازيافت وجود دارد .  اين طرح بدين صورت است كه هر يك از شهروندان مواد قابل بازيافت خود را در داخل ظروفي […]

مرکز کنترل بازی شهر بازیافت

توسط شهر بازیافتدر فوریه 16, 2021

Rate this post راه اندازی کمپوست خانگی راه اندازی برنامه جمع آوری زائدات باغبانی راه اندازی مرکز استفاده مجدد راه اندازی مرکز کمپوست راه اندازی مرکز بازیافت تجاری دریافت هزینه جمع آوری جمع آوری مواد بازیافتی از مبداء جمع آوری پسماندهای مواد غذایی Views: 14

کمپوست خانگی

توسط شهر بازیافتدر فوریه 16, 2021

Rate this post توصيف اين برنامه به شهروندان در خصوص شروع استفاده از مخازن كمپوست در منازل كمك مي كند . ابتدا آموزش شهروندان درباره چگونگي توليد كمپوست در منازل صورت مي گيرد شهرداري مقدار زيادي از مخازن كمپوست را خريداري نموده و به منظور جلب توجه شهروندان آنها را به قيمت كم مي فروشد […]

بازیابی علفها و زائدات فضای سبز

توسط شهر بازیافتدر فوریه 15, 2021

Rate this post توصيف بازيابي علفها به اين معني است كه هنگاميكه علفها را مي چينيد به جاي جمع آوري كردن و در كيسه گذاشتن ، آنها را به حال خود باقي بگذاريد تا جذب خاك گردند . به منظور اجراي اين برنامه كم هزينه در مورد كيفيت و چگونگي آن به مردم آموزش داده […]

راه اندازی مرکز استفاده مجدد

توسط شهر بازیافتدر فوریه 15, 2021

5/5 – (1 امتیاز) توصيف بسياري از كشورها داراي مراكز استفاده مجدد هستند . اين مراكز در اشكال مختلف وجود دارند كه از جمله مي توان به مغازه هاي محلي و مغازه هاي تبادل مواد و… اشاره نمود مردم ترجيح مي دهند كه مواد قابل استفاده مجدد را به اين مراكز تحويل دهند و از […]

    error: Content is protected !!