نوشته

برآورد توليد جزء ويژه پسماند عادي در تهران

توسط news, اخبار مرتبط با انواع پسماند, شبه خانگیدر مارس 3, 2021
Rate this post

بر اساس آخرین بررسیهای صورت گرفته در سال 1399 از مراجع مختلف در سطح ملی و بين المللی، کل پتانسيل توليد جزء ويژه پسماند عادي ، سرانه پسماندهاي الکتريکی و الکترونيکی در شهر تهران و همچنين بررسی تجربيات بينالمللی در بازه  6/4 تا 14/4 کيلوگرم در سال در نظرگرفته شده است. بر اين اساس در شهر تهران در سال 1395 مجموع حجم پسماند ويژه و الکتريکی-الکترونيکی توليدي بين 56 تا 125تن برآورد شده است.  اين رقم در سال 142۰ بر اساس حداقل پيشبينی جمعيت بين 7۰ تا 16۰ تن و براساس حداکثر پيشبينی جمعيت تا حدود 18۰ تن برآورد شده است. سرانه جزء ويژه پسماند خانگی براساس بررسیهاي انجام شده در سطح ملی و بررسی تجربيات بينالمللی در بازه 33 تا 6/75 کيلوگرم در سال در نظرگرفته شده است. بر اين اساس در شهر تهران در سال 1395 حجم پسماند جزء ويژه ي توليدي 26 تا 59 تن برآورد شده است. اين رقم در سال 142۰ بر اساس حداقل پيشبينی جمعيت بين 34 تا 75 تن و در همين سال براساس حداکثر پيشبينی جمعيت تا حدود 83 تن برآورد شده است.

فهرست پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی در حال تولید یا با پتانسیل تولید در شهر تهران

فهرست پسماندهای الکتریکی

بیشتر بدانیم : قیمت انواع پسماندهای الکترونیکی در غرفه های بازیافت

Views: 4

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!