نوشته

شناسایی روشهای موجود مدیریت و دفع انواع پسماندهای چوبی در شهر تهران

توسط وب گردیدر فوریه 3, 2021
5/5 - (2 امتیاز)

-1 . سرشاخه

مطابق بررسی انجام شده، پسماندهای سرشاخه هرس سرد پس از جمع آوری از سطح شهر توسط مسئولین موتوری سنگین یا به سایتهای میانی منتقل شده یا مستقیماً به مکان دفن منتقل میشود. پسماندهای هرس سرد پس از جداسازی قطعات بزرگ ارزشمند، وارد دستگاه چیپر شده تبدیل به چیپس چوب میشود. بخشی از پسماندهای هرس که غیرقابل تفکیک نیستند از سایتهای میانی به مکان دفن آرادکوه یا گودهای اطراف شهر منتقل میشود. چیپس چوب تولیدی در برخی مناطق نظیر منطقه 9 تبدیل به کود شده و در فضای سبز استفاده میگردد. همچنین در برخی مناطق چیپس تولیدی به طور مستقیم به عنوان مالچ استفاده میشود. علاوه بر این بخشی از چیپس چوب تولیدی با قیمت نازل به فروش میرود. شاخه های ضخیم و کندهها نیز به شرکتهای نئوپان یا زغال فروخته میشود. هرس سبز نیز غالباً به طور مستقیم به مکان دفن آرادکوه منتقل میشود. در حال حاضر بخش کمی از پسماند هرس سرشاخه نیز در منطقه 19 جهت تولید نهال استفاده میشود.

-2 . پسماندهای غيرحجيم چوبی )خانگی و غيرخانگی(

پسماندهای غیرحجیم تولیدی اعم از خانگی یا غیر خانگی یا توسط خود تولیدکننده مورد استفاده مجدد قرار میگیرد یا به همراه پسماند شهری به ایستگاه انتقال منتقل میشود و سپس به مجتمع آرادکوه حمل میشود.

-3 . پسماندهای حجيم چوبی )خانگی و غيرخانگی(

پسماندهای حجیم چوبی در سطح شهر توسط خدمات شهری به طور روزانه جمعآوری شده و به سایتهای میانی منتقل میشود. آن دسته از پسماندهای حجیم چوبی که ارزشمند باشد توسط پیمانکار جداسازی میشود و به فروش میرود. دیگر پسماندهای حجیم چوبی نیز غالباً راهکاری جهت بازیافت آنها وجود ندارد لذا در سایت مربوطه تلنبار شده و پس از مدتی سوزانده شده و یا به طور غیر قانونی به مکان دفن منتقل میشود. البته فقط در یک منطقه )منطقه 18 ( ابر درون مبلها به کارگاههای تولید تشکهای ابری فروخته میشود. بخشی از پسماندهای حجیم چوبی نیز در قالب پسماندهای ساختمانی و عمرانی جمع آوری شده و بخشی به مکان دفن آرادکوه و بخشی به سایت آبعلی منتقل میشود. بخش مهمی از پسماندهای چوبی در سایت آبعلی جداسازی و در سایت انباشته شده و به مرور فروش میرود. بخشی از پسماندهای حجیم چوبی نیز توسط خود تولیدکنندگان مورد استفاده مجدد قرار میگیرد یا به فروش میرود. همچنین بخشی نیز توسط بخش غیر رسمی جداسازی شده و به فروش میرود.

Views: 120

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!